Umístění pokladen pro regulační poplatky

Budova   Pokladna Měnička Umístění
1 Ředitelství 2 2 vstupní hala
2 Pohotovost 1 1 vstup, hlavní vchod
3 ORL 1 1 2. patro
Oční 1 ambulance – bok budovy
4 I.interna 1 1 2. patro
5 Chirurgie 1 ambulance, přízemí
6 ÚRO 1 1 vstupní hala, suterén
7 Infekce 1 1 4. patro
10 II.interna 1 1 hlavní vchod
13 Ortopedie 1 1 2.patro – u dispečinku
1 2. patro – ambulance
15 GPK 1 2. patro – ambulance