Protiepidemická opatření v Gynekologicko-porodnické klinice

Milí rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu COVID pozitivních těhotných a rodících žen a ve snaze zabránit nechtěnému přenosu viru na porodním sále, a především na lůžkových oddělení, jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením:

  • každá těhotná nebo rodící žena bude při příjmu na naši kliniku vyšetřena antigenním testem
  • pokud žena odmítne vyšetření, budeme k ní přistupovat jako k pozitivní
  • v případě pozitivního výsledku bude žena ošetřována v izolaci jak na porodním sále, tak na lůžkových odděleních
  • v případě pozitivního výsledku a následné izolace ženy bohužel není možná přítomnost dalších osob, tj. doprovodu (na tyto osoby se v případě pozitivity ženy vztahuje karanténní režim)
  • žena, která prokazatelně (prosíme vezměte s sebou lékařskou zprávu) prodělala COVID-19 v posledních 90 dnech (3 měsících), nemusí být testována
  • uděláme vše pro to, abychom co nejvíce zmírnili narušení kontaktu blízkých osob – možnost elektronické komunikace, ambulantního porodu

Každé restriktivní opatření v souvislosti s pandemií výrazně omezuje náš běžný život. Chápeme však tato opatření jako nutná pro ochranu nejen personálu, ale především všech našich klientek. Věříme, že je pochopíte.

Více informací o Gynekologicko-porodnické klinice naleznete zde: Gynekologicko-porodnická klinika | (bulovka.cz)