Klinika pneumologie

Klinika pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce vznikla již v třicátých letech minulého století a až do současnosti plně pokrývá péči o pneumologického pacienta v plném rozsahu. Je výukovou základnou pro obor pneumologie při 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Výpis běžné činnosti:

Klinika má 2 hlavní součásti: oddělení pneumologické a pneumoonkologické. Ambulantní složka zahrnuje všeobecnou, onkologickou a dále řadu specializovaných ambulancí. Na klinice je plně vybavená funkční laboratoř a bronchologické pracoviště.

Bronchologické pracoviště ( MUDr. Josef Vocelka ) má na klinice dlouholetou tradici. Od jeho vzniku je dlouhá léta vedl prim. Tománek, jeden ze zakladatelů české bronchologie, který v sedmdesátých letech jako první v republice začal používat fibrobronchoskop. Na VÚTRN byl později i první endoskopický laser, se kterým začal pracovat doc. MUDr. František Fišer.

V současné době provádí bronchologické oddělení celé spektrum výkonů diagnostické a léčebné bronchoskopie včetně bronchoskopií rigidních a výkonů v celkové anestezii. Z oblasti intervenční bronchoskopie provádíme laserové výkony. Pro NNB zajišťujeme konsiliární a neodkladná vyšetření. Na pracovišti probíhá postgraduální výuka bronchologie pro lékaře.

V roce 2012 bylo na našem bronchologickém pracovišti provedeno 1010 bronchofibroskopií. Počet autofluorescenčních vyšetření byl 172. Bronchoalveolární laváž byla provedena u 80 pacientů. 40 pacientů bylo vyšetřeno v rámci konsiliárních služeb mimo kliniku.

Bronchologickému pracovišti tvoří zázemí cytologická laboratoř (MUDr. Josef Vocelka a MUDr. Hana Bartošová) a tak je drtivá většina diagnostikovaných nádorů plic morfologicky verifikována cytologickými metodami. Cytologové zajišťují i postgraduální vzdělávání ve funkční odbornosti pneumologická cytodiagnostika.

Celkový počet lůžek na klinice je 57, pneumologické a onkologické oddělení má dohromady 53 lůžek a 4 lůžka jsou na JIP. Klinika je vybavena pro komplexní diagnostiku a léčbu všech plicních nemocí.

Bronchologické pracoviště ( MUDr. Josef Vocelka ) má na klinice dlouholetou tradici. Od jeho vzniku je dlouhá léta vedl prim. Tománek, jeden ze zakladatelů české bronchologie, který v sedmdesátých letech jako první v republice začal používat fibrobronchoskop. Na VÚTRN byl později i první endoskopický laser, se kterým začal pracovat doc. MUDr. František Fišer.

V současné době provádí bronchologické oddělení celé spektrum výkonů diagnostické a léčebné bronchoskopie včetně bronchoskopií rigidních a výkonů v celkové anestezii. Z oblasti intervenční bronchoskopie provádíme laserové výkony. Pro NNB zajišťujeme konsiliární a neodkladná vyšetření. Na pracovišti probíhá postgraduální výuka bronchologie pro lékaře.

V roce 2012 bylo na našem bronchologickém pracovišti provedeno 1010 bronchofibroskopií. Počet autofluorescenčních vyšetření byl 172. Bronchoalveolární laváž byla provedena u 80 pacientů. 40 pacientů bylo vyšetřeno v rámci konsiliárních služeb mimo kliniku.

Bronchologickému pracovišti tvoří zázemí cytologická laboratoř (MUDr. Josef Vocelka a MUDr. Hana Bartošová) a tak je drtivá většina diagnostikovaných nádorů plic morfologicky verifikována cytologickými metodami. Cytologové zajišťují i postgraduální vzdělávání ve funkční odbornosti pneumologická cytodiagnostika.

Celkový počet lůžek na klinice je 75, pneumologické a onkologické oddělení má dohromady 71 lůžek a 4 lůžka jsou na JIP. Klinika je vybavena pro komplexní diagnostiku a léčbu všech plicních nemocí. Výhodou kliniky je úzké propojení se základním výzkumem v rámci našich laboratoří buněčné a molekulární pnemologie.

Výpis specifických činností:

Na klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka. Klinika je jedním z největších center v ČR pro diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu. V rámci specializovaných ambulancí se zaměřujeme na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obstrukcemi (průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc), s intersticiálními plicními procesy včetně sarkoidózy. Na klinice je rovněž poradna pro léčbu závislosti na tabáku. Plně funkční je moderní laboratoř pro diagnostiku poruch ve spánku.

Laboratoř pro poruchy dýchaní ve spánku
Poruchy dýchaní ve spánku na Klinice pneumologie se staly od roku 1993 běžným vyšetřením. V laboratoři se od té doby každým rokem vyšetří kolem 220 pacientů. Za celou dobu tak bylo vyšetřeno kolem 5 tisíce pacientů.

Ze spektra poruch dýchání ve spánku je nejčastější syndrom obstrukční spánkové apnoe/ hypopnoe. Nemocní s těžkou formou tohoto syndromu jsou pak na naší klinice léčeni. Zpravidla je jim přidělován přetlakový ventilátor CPAP určený na každodenní užívaní během spánku. Těchto pacientů je za celou dobu přes 1000.
Pacienti s lehčími formami syndromu jsou léčeni úpravou režimu života, nebo na oddělení otorhinolaryngologickém jsou prováděny plastiky v nasopharyngu či oropharyngu. K noční monitoraci máme 2 přístroje: polygrafický HypnoPTT a polysomnograficky Alice 4. Před zahájením léčby CPAP ventilátorem se stanovuje léčebný přetlak pomocí automaticky nastavitelného CPAP ventilátoru (AutoCPAP).

Laboratoř je podporována Nadačním fondem dýchaní a spánku. Nadační fond dále zajišťuje osvětu v této oblasti.

Kontakt a ordinační hodiny ambulancí:

Všeobecná a specializované ambulance. : 26608 2081, onkologická ambulance :26608 2267
Laboratoř funkční diagnostiky: 26608 2067
Bronchologická ambulance: 26608 2467

Akutní ambulance: provoz nonstop

Všeobecná a specializovaná ambulance:

Po – St:  8 – 15:30
Čt: 8 – 12:30
Pá: 8 – 14

Onkologická ambulance:

Po – Út: 7 – 15
St: 7 – 14
Čt: 7 – 15
Pá: 7 – 14

K ambulatnímu vyšetření je nutné přinést:

Kartičku pojištěnce, doporučení od praktického lékaře, seznam léků, RTG nebo CT snímky.

Klinika pneumologie má dvě lůžková oddělení + JIP. Na každém oddělení je vedoucí lékař, staniční sestra, tým lékařů a sester, včetně ošetřovatelského personálu.

 • 2. patro – onkologické oddělení –  telefonní spojení: 26608 2675
  Vedoucí lékař: MUDr.  Jindřiška Martínková
  Staniční sestra: Martina Drahovzalová
 • 3. patro – pneumologické oddělení  –  telefonní spojení: 26608 2580
  Vedoucí lékař: MUDr. Ladislav Lacina
  Staniční sestra: Soňa Dostálová
 • Jednotka intenzivní péče – telefonní spojení: 26608 2589
  Vedoucí lékař: MUDr. Ladislav Lacina
  Staniční sestra: Mgr. Dita Jetýlková

Návštěvní hodiny:

Všední dny: 15-17 hod.
Sobota a neděle 14-17 hod.

Telefonní spojení na vrchní sestru: 26608 2683

Klinika pneumologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 4.

Areál Nemocnice na Bulovce