Odbor nemovité infrastruktury

Do Odboru nemovité infrastruktury spadá:

Oddělení rozvoje nemovité infrastruktury

Odpovídá za plánování rozvoje, údržby a oprav nemovité infrastruktury; za platnost, aktuálnost a platnost certifikátů, osvědčení a dalších dokumentů vztahujících se k nemovité infrastruktuře (PENB, energetické audity, revizní zprávy, apod.).

Oddělení provozu a údržby

Odpovídá za realizaci technické správy, oprav, servisu a údržby nemovitostí a technických prostředků s tím souvisejících včetně elektrických zařízení v ní umístěných, včetně servisu; za komplexní správu, údržbu a regulaci tepelného hospodářství, kontrolu a správu topných kanálů.

  • Referát technické údržby 

Odpovídá za zabezpečení údržby, oprav a servisu technických zařízení souvisejících s provozem nemovité infrastruktury (např. instalatérské práce, zámečnické práce, …). 

  • Referát stavební údržby 

Odpovídá za zabezpečení údržby a oprav stavebních částí nemovité infrastruktury (např. malování, truhlářské práce, stavební práce, apod.). 

  • Referát elektrických zařízení 

Odpovídá za zabezpečení technické údržby, servisu a oprav elektrických zařízení souvisejících s provozem a užíváním nemovité infrastruktury (např. výtahy, rozvaděče, …) a dalších elektrických přístrojů mimo zdravotnickou techniku. 

  • Referát podpory a nákupu 

Odpovídá za kompletní administrativu související s provozem a údržbou nemovité infrastruktury, administrací objednávek, likvidací faktur a přípravou podkladů, zejména specifikací, pro zadávání veřejných zakázek v oblasti nákupu komodit a služeb pro údržbu, opravy a rozvoj nemovité infrastruktury FNB.

Vedoucí Odboru nemovité infrastruktury

Ing. Miroslav Václavek

+420 26608 2605, +420 605384935 miroslav.vaclavek@bulovka.cz

Vedoucí oddělení nemovité infrastruktury

Milan Kabyl

+420 26608 2485, +420 733673505 milan.kabyl@bulovka.cz

Vedoucí referátu stavební údržby

Milan Kabyl

+420 26608 2485, +420 733673505 milan.kabyl@bulovka.cz

Vedoucí referátu elektrických zařízení

Milan Krabs

+420 26608 2443, +420 606447676 miroslav.krabs@bulovka.cz

Vedoucí referátu podpory a nákupu

Magdalena Červová

+420 26608 2040 magdalena.cervova@bulovka.cz