Středisko vědeckých informací

 

Provozní doba: PO–ČT 8.00–15.30, PÁ 8.00–12.00

Základním posláním Střediska vědeckých informací Fakultní nemocnice Bulovka je pokrytí informačních potřeb personálu nemocnice. Současně jsme otevřeni také odborné veřejnosti, studentům a jiným knihovnám, v rámci meziknihovních služeb, jako veřejná knihovna.

Poskytujeme odborné informace potřebné pro klinickou praxi, profesní růst a studijní, publikační i výzkumné účely. Základem je přístup k širokému portfoliu elektronických informačních zdrojů, a to prostřednictvím licencovaných plnotextových databází (Elsevier, Springer, Karger). Jsme členem konsorcia CzechElib. 
 


Středisko vědeckých infomací spadá pod úsek Úsek vědy, výzkumu, grantových činností a rozvoje.

Vedoucí knihovny, rešeršní služby, meziknihovní služby, článková agenda

Martin Flohr

+420 26608 3355 knihovna@bulovka.cz

Knihovnice

Šárka Vecková

+420 26608 3357
Knihovna

Více informací o SVI Fakultní nemocnici Bulovka naleznete zde:

Poskytované služby

  • Výpůjčky knih i časopisů z fondu SVI.
  • Meziknihovní služba -  zajistíme prakticky jakoukoliv knihu české produkce, dokážeme zapůjčit i knihy v ČR nedostupné.
  • Dodání plných textů článků na základě dodaných citací nebo podle výstupu z rešerše.
  • Rešerše a jednorázové vyhledávání na zadané téma z českých i zahraničních databází pro klinické, výzkumné, publikační i studijní účely. Následuje dodávka plných textů podle Vašeho výběru.
  • Zasílání obsahu nového čísla vámi zvoleného časopisu.
  • Podpora publikační činnosti. Možnost konzultovat výběr publikačního titulu. Pomůžeme vyvarovat se publikování v predátorském časopise. Zajišťujeme také veškerou agendu evidence a hlášení publikační činnosti.
  • Individuální školení. Naučíme vás vyhledávat v MEDLINE (PubMed), BMČ (Medvik), Web of Science, zdrojích UK. Pracovat s licencovanými zdroji ve FNB. Nastavit profil průběžné rešerše.