HIV centrum

Klinika infekčních nemocí, budova č. 7, 2. patro, vchod z venkovního balkonu, označeno jako Speciální ambulance

Provozní doba centra
PO–PÁ 6.30–14.00

Krevní odběry jen pro objednané
PO–ČT 6.30–8.15

Krevní odběry pro neobjednané
PO–ČT 9.00–12.00 hod.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772
E-mail: hiv@bulovka.cz

 

HIV centrum je součástí Kliniky infekčních nemocí FNB 1., 2.a 3. LF UK. Toto pracoviště se věnuje výhradně problematice infekce HIV a je největší svého druhu v České republice. V dlouhodobé péči je zde registrováno více než 1900 osob s diagnózou HIV. Zdejší tým tvoří zkušení lékaři – specialisté v oboru infekčního lékařství, zdravotní sestry a administrativní pracovníci. Na návazné péči o pacienty HIV centra se podílí mnoho dalších medicínských i nemedicínských specializací v rámci celé Fakultní nemocnice Bulovka. Součástí práce jsou i preventivní metody, například před – a potestové poradenství v otázkách HIV a dalších infekčních onemocnění, a stejně tak i provádění samotného HIV testování. Vzhledem k propojení s lékařskými fakultami na tomto pracovišti probíhá výuková a výzkumná činnost. 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: hiv@bulovka.cz

 

Objednání

Objednání nových i dlouhodobě sledovaných (dispenzarizovaných) osob.

Objednejte se k nám do HIV centra buď e-mailem nebo telefonicky.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772

E-mail: hiv@bulovka.cz

Informace pro nové pacienty
Byla vám nově zjištěna diagnóza HIV nebo jste dosud byl(a) pro infekci HIV sledován(a) v jiném Centru v ČR nebo v zahraničí a rád(a) byste byl(a) odborně sledován(a) v našem Centru? Objednejte se k nám do HIV centra buď e-mailem nebo telefonicky.

Co bude následovat? 
V nejbližším možném termínu proběhne krátký rozhovor s lékařem, který vám vysvětlí nejdůležitější aspekty infekce HIV, další postup a léčbu (u nově diagnostikovaných osob). Následně obdržíte termín na vstupní krevní odběr a také termín k lékaři na vstupní klinické vyšetření.

 

Testování HIV bez objednání

Krevní odběry pro neobjednané
PO–ČT 9.00–12.00 hod.

Testujeme odběrem žilní krve: tento test je nejpřesnější. Výsledek je znám další pracovní den a podmínkou je druhá návštěva v poradně. Tento test vyšetřuje protilátky proti viru HIV (druhy HIV1 a HIV2) a antigen p24. Testování je u nás bezplatné, hrazené z prostředků zdravotního pojištění, kartičku pojištěnce vezměte prosím s sebou.

Infekci HIV může spolehlivě odhalit pouze HIV test. I zcela zdravě vypadající člověk může být infikován. HIV infekce může probíhat řadu let skrytě bez výraznějších projevů, které jsou typické pro ostatní sexuálně přenosná onemocnění.

 

Pre-expoziční profylaxiE HIV (PrEP HIV)

PrEP program představuje možnost účinné ochrany před infekcí HIV. Zájemci jsou do tohoto programu zařazeni po konzultaci s odborníkem a absolvování nezbytných vyšetření. Preventivní léčba samotná spočívá v každodenním užíváním léků, která dokáží ochránit před infekcí HIV. Osoby v tomto programu jsou průběžně, po celou dobu léčby, kontrolovány lékařem – specialistou. Preexpoziční profylaxe může být ideálním řešením pro některé osoby, ale není zdaleka jediným způsobem ochrany před HIV. Také není vhodná pro všechny. Přijďte se poradit s našimi odborníky o výhodách tohoto programu a o tom, zdali jste vhodným kandidátem. 

S žádostí o pre-expoziční profylaxii HIV se objednejte se k nám do HIV centra, na úvodní konzultaci, buď e-mailem nebo telefonicky.

Telefonní číslo: +420 26608 2629, +420 26608 2772

E-mail: hivprep@bulovka.cz

Co bude následovat?
Obdržíte termín k úvodní konzultaci, kde s lékařem prodiskutujete veškeré aspekty této ochranné terapie a posoudíte, zda je pro vás vhodná. Absolvujete vstupní laboratorní vyšetření, která jsou podmínkou pro zahájení léčby.

Vedení centra

Vedoucí Národního centra HIV/AIDS

MUDr. David Jilich

+420 26608 2629 +420 26608 2706 david.jilich@bulovka.cz