Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz (NC VNN)

Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz (dále NC VNN) je jediným zařízením v civilním sektoru České republiky, které se věnuje izolaci a léčbě pacientů s VNN nebo podezřením na ni. Mezi VNN patří například krvácivé horečky typu Lassa, Ebola a jiná importovaná onemocnění. NC VNN je vybaveno pro standardní péči o tyto pacienty třemi speciálními bioboxy, které zajišťuJí ochranu okolí před šířením nebezpečných virů a bakterií a ochraňují i ošetřující personál, který se pohybuje ve speciálních ochranných prostředcích. NC disponuje i boxem pro intenzivní péči, kde jsou umisťováni pacienti s výše popsanými diagnózami, kteří vyžadují intenzivní léčbu jako je umělá plicní ventilace, očišťovací metody jako je např. dialýza. S pacienty pracuje speciálně vyškolený personál, který je schopný poskytovat péči 24 hodin denně.