Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

Centrum nabízí péči v těchto oblastech:

  • dispenzarizace dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální / perinatální infekcí
  • komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí
  • konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě

Neonatologickým a pediatrickým pracovištím nabízíme konzultace při podezření na vrozenou infekci. V případě potvrzené diagnózy se podílíme na vedení léčby, ve spolupráci s Neonatologickým oddělením FNB je možná i hospitalizace těchto pacientů. 

Zajišťujeme dispenzarizaci dětských pacientů v prvních letech života pro oblast Prahy a Středočeského kraje, dle kapacitních možností.

Ambulantně vyšetřujeme a sledujeme gravidní pacientky s podezřením na transplacentárně přenosnou nákazu (tzv. TORCH infekce), včetně doporučení k průběhu porodu a následného vyšetření novorozence. Nabízíme návaznou péči i v oblasti očkování – jak gravidních, tak dětí s vrozenou infekcí, a to v Očkovacím centru FNB.

Konzultační činnost nabízíme v rámci celé ČR. Nezajišťujeme prenatální screening, ale pomáháme s interpretací jeho výsledků a konzultujeme další postup. Centrum je konziliárně k dispozici všem lékařům v oblasti diagnostiky i terapie vrozených nákaz a infekcí v graviditě. 

 

Pro zajištění optimální péče o naše pacienty spolupracujeme s těmito pracovišti

 

Lékaři

MUDr. Markéta Geleneky
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

 

Objednávání pacientů

Vrozené infekce - mail: vrozeneinfekce@bulovka.cz, v urgentních případech tel. +420 26608 2705
Infekce u gravidních – tel. +420 266082753 nebo +420 26608 2779

 

Konzultace

Vrozené infekce – mail: vrozeneinfekce@bulovka.cz, v urgentních případech tel. +420 26608 2705
Infekce u gravidních –mail: vrozeneinfekce@bulovka.cz, v urgentních případech tel. +420 26608 2705
 

Gynekologicko-porodnická klinika FNB a 1. LF UK (superkonziliární UZ, amniocentéza, kordocentéza)
Tel. +420 26608 3250, v akutních případech možno přímo po telefonické nebo mailové dohodě – MUDr. Jan Matěcha, Ph.D. (jan.matecha@bulovka.cz
 

Neonatologické oddělení FNB
Tel. +420 26608 3247, v akutních případech možno přímo po telefonické nebo mailové dohodě – MUDr. Martin Čihař (martin.cihar@bulovka.cz)