Vedení kliniky

Primářka

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

+420 26608 2625 hana.rohacova@bulovka.cz

Přednosta 1. LF UK

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

+420 26608 2472 hanus.rozsypal@bulovka.cz

Přednosta 2. LF UK

Doc.MUDr. Dušan Pícha, CSc.

+420 26608 2471 dusan.picha@bulovka.cz

Přednosta 3. LF UK

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

+420 26608 2708 jiri.benes@bulovka.cz

Vedoucí AIDS centra

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

+420 26608 2706 +420 26608 2629 ladislav.machala@bulovka.cz

Vrchní sestra

Květuše Novotná

+420 26608 2481 kvetuse.novotna@bulovka.cz

Sekretariát

Sekretariát kliniky

Martina Kubátová

+420 26608 2642 martina.kubatova@bulovka.cz