Oddělení financování

Odbor účetnictví je přímo podřízen Ekonomickému náměstkovi a je tvořen vedoucím odboru, jednotlivými referenty a dvěma samostatnými odděleními: oddělení plateb a cizinecké oddělení. 

Metodicky je odbor řízen Hlavní účetní, která je pracovníkem ekonomického úseku a přímo podřízena Ekonomickému náměstkovi.

Náplní činnosti Odboru je vedení kompletní účetní agendy pojišťoven a řízení finančních toků, vedení kompletní účetní agendy pokladen FNB, účetní a skladové agendy krve a účtování mezd v souladu s pokyny EN.

Vedoucí

Šárka Králová

+420 26608 3385 sarka.kralova@bulovka.cz