Výběrová řízení

Primář / Primářka

Následná rehabilitační lůžková péče
1,0
dle dohody
Zobrazil detail

Primář/Primářka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a Oddělení urgentního příjmu

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
PP
1,0
dle dohody po ukončení výběrového řízení
Zobrazil detail