Protikorupční strategie

  1. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Bulovka 
  2. Etický kodex zaměstnanců Fakultní nemocnice Bulovka 
  3. Systém pro oznámení podezření na korupci
  • K podání oznámení podezření na korupční jednání lze podat na:

– protikorupční linku setreni@bulovka.cz,

–  telefonní číslo na linku +420 26608 2317, +420 22806 4627,

– odpovědním formuláři na webové stránce https://bulovka.cz/kontakt, typ dotazu: Korupční jednání.

Všechna přijatá oznámení budou řádně prošetřena a vyhodnocena zaměstnanci Odboru interního auditu a controllingu. V případě objektivních zjištění bude provedena náprava a přijato preventivní opatření k zajištění neopakovaní události.