Evropské fondy

Projekt: Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006545

Realizace projektu: 
7/2017 – 3/2023

Stručný popis projektu:
Hlavním cílem projektu je implementovat nástroje pro konsolidaci kmenu dat, které budou předmětem bezpečné výměny dat mezi Fakultní nemocnicí Bulovka a dalšími poskytovateli zdravotní péče, jehož součástí bude i vybudování portálu pro poskytování informací o zdravotní péči pacientům prostřednictvím webového portálu a využití konsolidovaných dat pacientů. Důvodem realizace projektu je tedy elektronizace sběru zdravotnické dokumentace – od elektronizace obrazových dat jako součásti zdravotnické dokumentace až po možnost sdílení (exportu) vybraných dat z hlavního záznamu pacienta, resp. zdravotnické dokumentace pacienta.

V rámci projektu bude pořízeno a pro účely Fakultní nemocnice Bulovka implementováno nové dlouhodobé důvěryhodné úložiště (DDÚ), dojde k centrální elektronizaci zdravotnické dokumentace (EZD) a vytvoření integrační vrstvy (integrace IS Fakultní nemocnice Bulovka založené na Enterprise Service Bus – ESB, Master Patient Indexu – MPI, Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní dle platných zdravotnických standardů eHealth pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování informací pacientům, vytvořit nástroj (rozhraní) pro budoucí napojení regionálních či národního systému bezpečné výměny dat a zajistit propojení a vzájemné sdílení dat obsažených / vedených v interních IS Fakultní nemocnice Bulovka).

Projekt jako takový přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů v ICT prostředí nemocnice; ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů; k zavedení elektronizace procesů a ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Zároveň bude zajištěna celoplošná dostupnost datových sad a vybraných zdravotních údajů o pacientech.

Realizací projektu bude odstraněna heterogenita jednotlivých pacientských dat a absence možnosti sdílet daná data všemi subjekty podílejících se na mechanismu diagnostiky, léčby a vykazování zdravotní péče populace ČR.

Projekt: Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517).

Název pilotního ověření: 
Dobrovolnická činnost v Nemocnici Na Bulovce 

Realizace pilotního ověření: 
1. 4. 2021 - 30. 9. 2022

Cíle pilotního ověření: 
Cílem pilotu je podpora dobrovolnictví a je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, který je financován z prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu/pilotního ověření:
Součástí pilotního testování je odzkoušení návrhu aktualizace metodického doporučení pro realizaci dobrovolnického programu ve zdravotních službách.

Projekt: Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005471

Realizace projektu: 
1/2018 – 12/2019

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii při Nemocnici Na Bulovce, na zlepšení podmínek pro zajišťování péče o pacientky. Jedná se o nutnou obměnu vybavení, jež je na hranici své životnosti, a pořízení nového moderního vybavení, které přispěje k zachování standardu kvality a bezpečnosti zdravotnické péče.

V rámci projektu bylo pořízeno níže uvedené vybavení v celkové hodnotě 55 380 330,45 Kč vč. DPH, z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Státního rozpočtu ČR činil 48 834 375,39 Kč

Vybavení diagnostického komplementu ZDE.