Akreditace 

V roce 2019 obhájila Fakultní nemocnice Bulovka certifikát AKREDITACE SAK, který získala po šetření Spojenou akreditační komisí. Poprvé ho nemocnice získala v roce 2014, a dále v roce 2016. Poslední obhájená akreditace má platnost do roku 2022. Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. 

Na splnění podmínek pro udělení certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, prošli řadou školení, byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti. Získání samotné akreditace není samoúčelné. Odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že je postupováno podle postupů správné léčebné praxe tedy takzvaným lege artis způsobem.

Získání akreditace je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby FN Bulovku vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise, k výsledku akreditace řekl: „Přijměte mé blahopřání k úspěšnému průběhu akreditačního šetření ve vašem zdravotnickém zařízení. Všem zaměstnancům přeji mnoho úspěchů při dalším zvyšování kvality péče i bezpečí vašich pacientů.“

Za vedení nemocnice zaměstnancům poděkovala náměstkyně pro léčebně-preventivní péči MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.: „Z výsledku akreditace máme obrovskou radost, ráda bych tímto všem zaměstnancům poděkovala za vstřícný přístup, pracovní nasazení a spolupráci při přípravě na akreditaci, stejně jako za úžasný přístup během samotného šetření. Nemocnice získala na další tři roky statut akreditovaného pracoviště, což posiluje její pozici a kredibilitu v rámci všech zdravotnických zařízení. Dosud nejlepší dosažený výsledek svědčí o tom, že nemocnice je bezpečná a poskytuje veškerou péči podle současných medicínských poznatků ku prospěchu našich pacientů,“ dodala Roháčová.

Ředitel FNB Mgr. Jan Kvaček hodnocení komise shrnul slovy: „Bulovka historicky patřila ke špičkovým zdravotnickým zařízením s mnoha klinikami celostátního významu, a to je stav, ke kterému směřuje naše současná strategie. Výsledek akreditace je pro nás v tomto ohledu silným pozitivním impulzem pro její naplňování.”

Fakultní nemocnice Bulovka patří spádově k nejvytíženějším nemocnicím v republice. Každoročně má nejvyšší počet vjezdů vozů zdravotnické záchranné služby z celé ČR (více než 28 tis. ročně), ambulantně vyšetří téměř 600 tis. pacientů a hospitalizuje bezmála 38 tis. pacientů ročně. Nemocnice má 2 350 zaměstnanců a disponuje 995 lůžky.