Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve Fakultní nemocnici Bulovka ve vztahu k zaměstnancům FNB, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám. Jedná se zejména o následující:

 • specializační vzdělávání lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických pracovníků
 • odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky – lékaři
 • odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí
 • výzkumná šetřeni ve FNB
 • vzdělávací akce pro zaměstnance FNB i externí zájemce
 • proces akreditace specializačního vzdělávání, certifikovaných a kvalifikačních kurzů
 • dotační program rezidenčních míst
 • smluvní zajištění v oblasti vzdělávání
 • poradenskou a metodickou činnost
   

Kontakt: vzdelavani@bulovka.cz

 

Akreditované obory FNB

Vedoucí oddělení vzdělávání

Mgr. Alena Džupinová

+420 266 08 4646 alena.dzupinova@bulovka.cz

Odborná referentka

Markéta Lopatková

+420 266 08 2532 marketa.lopatkova@bulovka.cz

Odborná referentka

Gabriela Vanková

+420 266 08 2534 gabriela.vankova@bulovka.cz

Odborná referentka

Jitka Smetanová

+420 266 08 2534 jitka.smetanova@bulovka.cz