Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve Fakultní nemocnici Bulovka ve vztahu k zaměstnancům FNB, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám. 
 

Jedná se zejména o následující:

  • specializační vzdělávání lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických pracovníků,
  • odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky – lékaři,
  • odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí,
  • výzkumná šetřeni ve FNB,
  • vzdělávací akce pro zaměstnance FNB i externí zájemce,
  • proces akreditace specializačního vzdělávání, certifikovaných a kvalifikačních kurzů,
  • dotační program rezidenčních míst,
  • smluvní zajištění v oblasti vzdělávání,
  • poradenskou a metodickou činnost.

Vedoucí oddělení vzdělávání

Mgr. Alena Džupinová

+420 266 08 4646 alena.dzupinova@bulovka.cz

Odborná referentka

Markéta Lopatková

+420 266 08 2532 marketa.lopatkova@bulovka.cz

Odborná referentka

Gabriela Vanková

+420 266 08 2534 gabriela.vankova@bulovka.cz

Odborná referentka

Jitka Smetanová

+420 266 08 2534 jitka.smetanova@bulovka.cz

Odborný referent

Bc. Michal Studnička

+420 26608 4646 michal.studnicka@bulovka.cz