Chirurgická klinika

Chirurgická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro pacienty vyžadující chirurgické ošetření. Klinika je umístěna v budově 5 a disponuje celkem 83 lůžky, z toho je 14 lůžek intenzivní péče a 3 lůžka v režimu jednolůžkového nadstandardně vybaveného pokoje. Klinika má k dispozici 4 operační sály.

Nedílnou součástí kliniky jsou také akutní a všeobecné ambulance a dále odborné poradny poskytující experimentální a superspecializovanou péči.

Ambulantní část
Přízemí – akutní ambulance, příjem k hospitalizaci, poradny
4. patro – endoskopické pracoviště, poradny

Lůžková část
2. patro – JIP + lůžkové oddělení
3. patro – JIP + lůžkové oddělení

„Pomáhat lidem je pro mě nejen poslání, ale i radost a zábava.

Primář Chirurgické kliniky 
MUDr. Pavel Horák

OBJEDNAT

ONLINE objednání do Poradny pro hrudní a miniinvazivní chirurgii zde      ⇢

  PROVOZNÍ INFORMACE    Od 26. 4. do 15. 7. probíhají na naší klinice stavební práce, které se týkají rozšiřování lůžkové kapacity. Práce probíhají ve třech patrech současně. Omlouváme se za dočasná omezení a ztížené podmínky při návštěvě kliniky.

Děkujeme za pochopení!
Tým Chirurgické kliniky FNB a 1. LF UK


Rozsah poskytované péče na chirurgické klinice

Břišní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie trávicího traktu – nezhoubná i zhoubná onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva a konečníku, včetně léčby nespecifických střevních zánětů.
 • Zhoubná i nezhoubná onemocnění žlučových cest slinivky břišní i jater. Rekonstrukce žlučových cest pro stenózy iatrogenního původu.
 • Laparoskopické operace v rámci břišní chirurgie jsou samozřejmostí a to včetně operací pro nádory trávicího traktu. Relativně nová je metoda SILS (laparoskopie z jednoho řezu).
 • Operace kýl břišní stěny včetně miniinvazivních postupů.

Cévní chirurgie

 • Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
 • Dále jsou prováděny poúrazové rekonstrukce tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním.
 • Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

Endoskopická vyšetření GIT

 • Gastroskopie, koloskopie, rektoskopie, endosonografie konečníku, anální manometrie.

Hrudní chirurgie v celém rozsahu

 • Chirurgie plic, mezihrudí, bránice, chirurgie jícnu, vše včetně miniinvazivních přístupů.
 • Chirurgie palmární hyperhidrózy a dalších onemocnění vegetativního nervového systému.

Chirurgická intenzívní péče

 • Pooperační intenzivní péče je poskytovaná včetně péče o pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci.

Chirurgie mléčné žlázy

 • Ošetření zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Rekonstrukční výkony ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNB.

Chirurgie štítné žlázy

 • Péče o pacienty vyžadující operaci štítné žlázy.

Onkochirurgie

 • Jedná se o chirurgii nádorových onemocnění. Jednotlivé její součásti jsou zahrnuty ve výše uvedených položkách. Klinika je jedno z pracovišť Komplexního onkologického centra. Ve vybraných případech poskytujeme ošetření irevererzibilní elektroporatizací přístrojem Nano Knife.

Poranění hlavy, hrudníku a břicha

 • Péče v rámci traumatologického programu FNB.