Úsek pro ošetřovatelskou péči

Úsek pro ošetřovatelskou péči se soustředí na koncepční řízení, metodické a odborné vedení ošetřovatelské péče a na zajištění vzdělávání zaměstnanců. 

Základní prioritou úseku je poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. K tomuto cíli je nezbytné zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného personálu, o což tým Úseku pro ošetřovatelskou péči aktivně usiluje následujícími kroky:

  • teoretická výuka budoucích všeobecných sester v učebnách naší nemocnice ve spolupráci s 3. LF UK 
  • aktivní spolupráce s VOŠ a VŠ na praktické výuce budoucích NLZP
  • organizace exkurzí zdravotnických škol ve Fakultní nemocnici Bulovka 
  • návštěvy škol za účelem získání nových absolventů
  • v rámci zvyšování kvality ošetřovatelské péče jsou pro nelékařské zdravotnické pracovníky organizovány konference, semináře a další vzdělávací akce tak, aby měl personál možnost načerpat nové poznatky a trendy v oblasti ošetřovatelství.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Soňa Mendlová

+420 26608 2023 sona.mendlova@bulovka.cz

Sekretariát

Ivana Aubrechtová

420 26608 2964 ivana.aubrechtova@bulovka.cz