Ekonomický úsek

Ekonomický úsek je zodpovědný za finanční řízení nemocnice, a tím za financování chodu nemocnice, vedení účetnictví, plánování a rozpočtování, řízení investičního plánu a plánování investic, evidencí majetku, reportingové povinností v nemocnici i vůči třetím stranám, agendou cizinců, ceníku zdravotních i nezdravotních služeb a samoplátců. Zároveň je zodpovědný za obchodní vztah se zdravotními pojišťovnami (veřejnými i soukromými) a je garantem výkaznictví zdravotní péče. Řídí činnost zdravotnických pracovišť a nezdravotních provozů v oblasti jejich finančních a produkčních plánů.

Organizační struktura Ekonomického úseku

 • Oddělení ekonomických analýzy
 • Odbor účetnictví
  • Oddělení evidence majetku
 • Odbor financování
  • Oddělení plateb
  • Cizinecké oddělení
 • Odbor zdravotních pojišťoven
  • Oddělení kódování

Ekonomický náměstek

Ondřej Roztomilý, M.Litt.

+420 736 012 963 ondrej.roztomily@bulovka.cz