Rentgen (RTG)

Centrální rentgenové pracoviště se nachází v 1. patře budovy 1.

Vyšetření skiagrafická (běžné snímkování) se provádí v řádné pracovní době bez objednání a bez přípravy. K ostatním vyšetřením je třeba se předem objednat buď telefonicky na čísle +420 26608 2013, nebo osobně v kanceláři kliniky, v pracovní dny 7.00–15.00 (pátek do 14.00). Zde rovněž získáte informace o způsobu přípravy na konkrétní vyšetření. Pacient přitom musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem.

Na centrálním rentgenovém pracovišti se provádí běžná skiagrafická vyšetření (snímkování), dále vyšetření polykacího aktu, jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva (enteroklýza, irigografie, defekografie). Rovněž se zde provádějí některá specializovaná vyšetření a výkony, jako artrografie, fistulografie, vylučovací urografie (IVU), ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinkou hysterosalpingografie (HSG), ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí pak na detašovaném pracovišti v budově 4 (1.interní odd.) vyšetření žlučových cest (ERCP) a též drenáže žlučových cest (PTD). 

Součástí centrálního pracoviště je i pracoviště angiografie, které kromě konvenční diagnostické angiografie provádí i specializované intervenční výkony – PTA, stentování a trombolýzy na periferních tepnách, embolizace a chemoembolizace nádorů a cévních malformací apod.

Detašovaná skiagrafická pracoviště s nepřetržitým pohotovostním provozem se nacházejí:

  • v přízemí budovy 5 (Chirurgická klinika) pro interní a chirurgické obory
  • v 1. patře budovy 13 (Ortopedická klinika) pro pacienty s traumatem
  • další detašované skiagrafické pracoviště je v budově 10, slouží pouze pro potřeby pracovišť zde sídlících pracovišť

Spektrum prováděných zobrazovacích vyšetření a dostupnost jejich výsledků ke stažení ve formátu xls zde.