Magnetická rezonance (MRI)

K vyšetření je možné se objednat:

  • osobně  na MRI 1 - budova 13 (přízemí Ortopedické kliniky), 
  • telefonicky na +420 26608 4014 (PO–PÁ, 7.00–16.30, během letních prázdnin PO–PÁ, 7.00 - 14.00),
  • e-mailem na rdginfo@bulovka.cz (prosíme přiložit  kopii žádanky k plynulejšímu objednání).

Pacient musí mít řádně vyplněnou žádanku vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem. 

Bližší informace lze rovněž získat prostřednictvím e-mailu rdginfo@bulovka.cz 

Informace pro pacienty

Celková doba vyšetření na magnetické rezonanci se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., záleží na tom, jaké vyšetřovací sekvence je nutné udělat a zda je potřeba použít kontrastní látku. Samotný přístroj je vlastně “tunel“, do kterého pacient musí být více či méně zavezen pohyblivým vyšetřovacím stolem. Proto pacienti trpící strachem z uzavřených prostor (klaustrofobií) by na tuto skutečnost měli upozornit klinického lékaře či personál magnetické rezonance při objednávání. 

Nosnost stolu je 170 kg. Pacienty s vyšší hmotností není možno vyšetřit. Další kontraindikace jsou uvedeny v informovaném souhlasu s vyšetřením (příloha 2), který musí pacient podepsat před samotným vyšetřením. Především se jedná o pacienty s implantovaným kardiostimulátorem, tito nesmí vstoupit do vyšetřovny! Každý pacient má možnost zakoupit si CD se svým vyšetřením. Postup k jeho otevření viz příloha 3.

 

Princip magnetické rezonance (MRI)

Lidské tělo je složeno z velkého množství atomů různých látek. Magnetické momenty (spiny) atomů těchto látek se při působení silného magnetického pole „srovnají“ ve směru orientace tohoto magnetického pole. Při „budícím“ pulsu se spiny atomů vychýlí a po skončení trvání tohoto pulsu se spiny zase vracejí do „zarovnané polohy“. Při návratu do této polohy vysílají atomy různé signály. Při změření těchto signálů je možné určit z jakých prvků se skládají jednotlivé tkáně a pomocí software zobrazit jejich podobu na monitoru. Toto je jen velmi zjednodušené přiblížení principu magnetické rezonance, v praxi je původ různých podob obrazu magnetické rezonance mnohem složitější.

Naše pracoviště je od roku 2005 vybaveno přístrojem Siemens Magnetom Avanto 1,5T a od roku 2021 také přístrojem Siemens Magnetom TRIO A TIM system 3T. Poskytujeme vysoce specializovanou diagnostickou péči.

Specializujeme se na zobrazování onemocnění pohybového aparátu, všech kloubů, kostí i měkkých tkání ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Bulovka, která je schválena jako centrum FIFA pro odbornou péči u sportovních traumat a zároveň slouží v rámci ČR jako specializované pracoviště pro léčení nádorů kostí a měkkých tkání. Jako jedno z prvních pracovišť u nás jsme získali specifickou cívku nejen pro vyšetřování prsů na MR přístroji, ale i k provádění biopsií (a tedy odebírání vzorků tkáně) pod kontrolou magnetické rezonance. Podrobnějši informace najdete v záložce mamografie. V návaznosti na Chirurgickou kliniku FN Bulovka provádíme vyšetření tenkého střeva (MR enterografii) nejen pro pacienty s M. Crohn. Toto vyšetření je na rozdíl od klasické RTG enteroklýzy šetrnější, bez nutnosti zavedení duodenální sondy, přitom s prakticky komplexní diagnostickou výtěžností. Z trávicího traktu provádíme rovněž vyšetření jater a orgánů dutiny břišní, včetně MRCP (MR cholangiografie). Příprava pacienta viz příloha 1. Ve spolupráci s ÚRO FN Bulovka se zaměřujeme na diagnostiku a zobrazování krku a dutiny ústní. Dále se specializujeme na vyšetření prostaty včetně MR spektroskopie (určené k co nejpřesnějšímu zhodnocení stadia onemocnění), vyšetření dělohy a děložního čípku. Rovněž provádíme standardní vyšetření hlavy a páteře pro potřeby neurologických a interních pracovišť, MR angiografie mozkových tepen, krkavic, tepen ledvinných a tepen dolních končetin pro potřeby pracovišť, které se věnují onemocněním cév, a také vyšetření kloubů s nitrokloubní aplikací kontrastní látky (MR artrografie) u nemocných s revmatickými onemocněními.

 

Dokumenty ke stažení: