Klinika pneumologie

Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK a zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro pacienty v celém spektru plicních nemocí. Klinika je umístěna v budově 4. Je výukovou základnou pro obor pneumologie při 3. LF UK v Praze.

Poskytujeme vysoce specializovanou péči nemocným v  celém spektru plicních nemocí. Mezi nosné programy patří péče o nemocné s  plicními nádory, nemocemi spojenými s obstrukcí dýchacích cest, intersticiálními plicními procesy a poruchami dýchání ve spánku a zabývá se indikacemi pro domácí neinvazivní ventilaci. Většinu nemocných tvoří případy odesílané na kliniku ke konsiliárnímu a superkonsiliárnímu vyšetření. Hlavní podíl nemocných je z blízké  oblasti pražských obvodů Prahy 8, 9, 10 a 14 a významné části Středočeského kraje. 

„Dbáme na odborný a zároveň lidský a individuální přístup.

Přednosta kliniky 
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

„Základem úspěšné léčby je důvěra mezi pacientem a lékařem.

Primář kliniky 
MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Klinika pneumologie je jedním ze specializovaných pneumoonkologických center, věnujících se diagnostice a léčbě plicní rakoviny. 

Lůžková oddělení disponují 48 lůžky, z toho 23 v odbornosti klinické onkologie, 4 lůžky na jednotce intenzivní péče a 25 lůžky pro ostatní plicní onemocnění. 

Klinika disponuje všeobecnou plicní ambulancí, specializovanými ambulancemi pro plicní obstrukce (CHOPN a asthma bronchiale), plicní nádory, intersticiální plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, ambulancí pro závislé na tabáku, funkční laboratoří pro vyšetření plicních funkcí a indikaci neinvazivní plicní ventilace, součástí je i bronchologické oddělení. 

Mimo ambulantní hodiny klinika zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu v týdnu, během víkendů nebo státních svátků pro nemocné s akutními plicními problémy. Klinika úzce spolupracuje s Chirurgickou klinikou 1. LF UK, IPVZ, Ústavem radiační onkologie 1. LF UK a ostatními pracovišti  Fakultní nemocnice Bulovka a také i Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kde plicní oddělení chybí. Jsme klinikou 3. LF UK a probíhá zde výuka pneumologie v celém spektru. Klinika spolupracuje v rámci několika registrů plicních nemocí. Naše výsledky práce prezentujeme na řadě našich a zahraničních konferencích a v publikační aktivitě.