Klinika plastické chirurgie

Vítejte na stránkách Kliniky plastické chirurgie FNB a 1. LF UK. Plastická chirurgie je jednoho z nejkreativnějších medicínských oborů. Je to obor, ve kterém se, víc než v jakémkoliv jiném, snoubí medicínské znalosti s manuální zručností, představivost s estetickým a uměleckým citem. Plastičtí chirurgové mají stejný cíl jako ostatní lékaři – úplné vyléčení pacienta. Kromě toho je jejich touhou i to, aby výsledek léčby a operace byl co nejlepší i z estetického hlediska, aby pacient odcházel nejenom vyléčen, ale taky bez stigmatizace z následků nemoci nebo úrazu. Na první pohled se zdá, že zdraví je důležitější než krása. Bez krásy ale není možné zdraví sociální a psychické. Spokojenost člověka se svým vzhledem je pro život ve společnosti jiných lidí snad ještě důležitější než zdraví tělesné. I s vážnou nemocí může člověk úspěšně společensky žít, s výraznou deformitou obličeje nebo s následky po amputačním poranění rukou je to však velmi těžké.

„Zde bude doplněna citace přednosty kliniky MUDr. Martina Molitora, Ph.D.

Přednosta kliniky 
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Plastická chirurgie většinou život nezachraňuje, často však lidi do života vrací.

Primář kliniky 
MUDr. Petros Christodoulou

O naší klinice

Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty UK patří mezi nejvýznamnější lůžková oddělení plastické chirurgie v Čechách. V roce 2005 bylo při klinice zřízeno centrum chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu – první v ČR a doposud nejvýznamnější. V roce 2013 byla otevřena poradna pro mateřská znamínka a vrozené vady kůže a v roce 2016 specializovaná poradna pro chirurgii ruky.

Hlavní náplní činnosti naší kliniky je operační léčba nemocí prsou zejména nádorů, vrozených a získaných deformit prsou (se zaměřením na rekonstrukce prsou), komplexní operační léčba ruky, obličeje, řešení defektů měkkých tkání, léčba popálenin, operace recidivujících a rozsáhlých kýl břišní stěny, plánované mikrochirurgické operační výkony, operační léčba nádorů kůže a podkoží, operační léčba transsexualismu a kompletní estetická chirurgie.

  • Ceník výkonů a služeb hrazených pacientem naleznete zde.