Klinika plastické chirurgie

Vítejte na stránkách Kliniky plastické chirurgie FNB a 1. LF UK. Plastická chirurgie je jednoho z nejkreativnějších medicínských oborů. Je to obor, ve kterém se, víc než v jakémkoliv jiném, snoubí medicínské znalosti s manuální zručností, představivost s estetickým a uměleckým citem. Plastičtí chirurgové mají stejný cíl jako ostatní lékaři – úplné vyléčení pacienta. Kromě toho je jejich touhou i to, aby výsledek léčby a operace byl co nejlepší i z estetického hlediska, aby pacient odcházel nejenom vyléčen, ale taky bez stigmatizace z následků nemoci nebo úrazu. Na první pohled se zdá, že zdraví je důležitější než krása. Bez krásy ale není možné zdraví sociální a psychické. Spokojenost člověka se svým vzhledem je pro život ve společnosti jiných lidí snad ještě důležitější než zdraví tělesné. I s vážnou nemocí může člověk úspěšně společensky žít, s výraznou deformitou obličeje nebo s následky po amputačním poranění rukou je to však velmi těžké.

„Plastická chirurgie je zázračný obor, který nejen léčí nemoci a úrazy, ale i sebevědomí pacientů.“

Přednosta kliniky 
Doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Rekonstrukční chirurgie vrací pacientky zpět do plnohodnotného života.“ 

Primář kliniky 
MUDr. Petr Šuk

O naší klinice

Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty UK patří mezi nejvýznamnější lůžková oddělení plastické chirurgie v Čechách. V roce 2005 bylo při klinice zřízeno centrum chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu – první v ČR a doposud nejvýznamnější. V roce 2013 byla otevřena poradna pro mateřská znamínka a vrozené vady kůže a v roce 2016 specializovaná poradna pro chirurgii ruky.

Hlavní náplní činnosti naší kliniky je operační léčba nemocí prsou zejména nádorů, vrozených a získaných deformit prsou (se zaměřením na rekonstrukce prsou), komplexní operační léčba ruky, obličeje, řešení defektů měkkých tkání, léčba popálenin, operace recidivujících a rozsáhlých kýl břišní stěny, plánované mikrochirurgické operační výkony, operační léčba nádorů kůže a podkoží, operační léčba transsexualismu a kompletní estetická chirurgie.

  • Ceník výkonů a služeb hrazených pacientem naleznete zde.