Ambulance

Provozní doba

Ambulance (kontroly, konzultace, objednání k operacím, ambulance specialisty, úrazy)
PO–PÁ 8.00–15.00

Převazy čistých (neinfikovaných) ran
PO–PÁ 8.00–12.00

Převazy septických (infikovaných) ran
PO–PÁ 12.00–15.00

Úrazy
PO–PÁ 8.00–15.00 (úraz nahlaste na ambulanci)
PO–PÁ 15.00–7.00 + víkendy a svátky (úraz nahlaste na ambulantním sálku – 2. patro budovy)

Kontakt

Ambulance: +420 26608 3227

Co je potřeba mít s sebou:

 • kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti
 • zdravotní dokumentaci související s onemocněním
 • je vhodné vzít si s sebou i seznam léků, které užíváte

Specializované ambulance

Ambulance pro chirurgii ruky

Ordinační hodiny: PO 8.00–14.00 
Telefonní kontakt: +420 26608 3244

MUDr. Ludmila Fialová – vedoucí specialista
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
MUDr. Vendula Šorelová

Lékaři kliniky provádějí diagnostiku úrazů a onemocnění ruky a následně léčbu specializovanými výkony na všech strukturách ruky – kůže, šlachový aparát, kosti a klouby, nervy a cévy.

 1. čerstvé úrazy ruky s postižením kostí a kloubních struktur, šlachového aparátu, nervů a cév a defektů kožních
 2. poúrazové vady se ztuhlostí kloubů, omezením rozsahu pohybů, omezením čití, nedostatkem kožního krytu
 3. motorické obrny posttraumatické – n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, paréza brachiálního plexu
 4. spastická ruka při poškození mozku – dětská mozková obrna, při vrozených vadách mozku, stavy po centrálních mozkových příhodách, po poranění mozku, po operacích mozku, po zánětlivých onemocněních – encefalitidě, nebo po metabolickém poškození mozku
 5. vrozené vady ruky – vrozený lupavý palec, srostlé prsty, nadpočetné a zdvojené prsty, arthrogryphosa, gigantodaktylie, rozštěpená ruka, zrcadlová ruka apod.
 6. Dupuytrenova kontraktura
 7. onemocnění z přetížení ruky – syndrom karpálního tunelu, syndrom Guyonova tunelu, syndrom kubitálního tunelu, lupavé prsty, morbus de Quervain apod.
 8. revmatické a degenerativní postižení ruky
 9. nádory ruky zhoubné i nezhoubné – ganglia, lipomy, spinaliomy, bazaliomy apod.

Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže pro dospělé i děti

Ordinační hodiny: První PONDĚLÍ v měsíci 14.00–15.30 
Telefonní kontakt: +420 26608 3227

Specialisté Poradny pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže:
Plastický chirurg – Prim. MUDr. Petros Christodoulou, MUDr. Polák Petr
Dětský chirurg – Prim. MUDr. Karel Harvánek
Dermatovenerolog – Prim. MUDr. Štěpánka Čapková (FN Motol)

Vrozené vady kůže jsou velmi časté. Některé jsou jen kosmeticky závažné, jiné mohou být součástí postižení jiných orgánů nebo se i postupně změnit ve zhoubné nádory. Správná léčba vrozených kožních vad je proto důležitá z pohledu kvality života pacientů a jejich rodin, tak s ohledem na možnou zdravotní závažnost. Nejčastějšími vrozenými vadami kůže jsou vrozené pigmentové névy (mateřská znaménka) a cévní poruchy (hemagiomy).

Vrozené pigmentové névy jsou přítomny obvykle při narození, a to u 1 % novorozenců. Nejzávažnějšími jsou tzv. obrovské vrozené névy. Ty dosahují většího průměru než 20 cm, mohou pokrývat velké plochy těla. Vyskytují se u jednoho novorozence z 20.000, tzn. v České republice je asi 500 pacientů s touto vrozenou vadou. I když se jedná o vzácnou nemoc, může být život ohrožující (komplikací může být až u 5 % vznik zhoubného melanomu), mít i příznaky postižení centrálního nervového systému a výrazně ovlivňovat kvalitu života nemocného i jeho rodiny.

Hemagiomy jsou nejčastější vrozenou kožní vadou, která je přítomna při narození až u 2,5 % novorozenců a do jednoho roku postihuje 5-10 % dětí. Po přechodné fázi růstu dochází ve většině případů k samovolnému zhojení. Nicméně děti mohou mít řadu komplikací, kterými jsou vznik vředu na povrchu, krvácení, infekce a velmi vzácně i komplikace srdeční. V závislosti na místě, kde se hemangiom nachází, může mít pacient poruchy zraku, dýchání nebo postižení vnitřních orgánů.

U každého pacienta je nutná správná a včasná diagnostika vrozené kožní vady a doporučení nejvhodnějšího léčebného postupu. Proto byla nově otevřena Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže ve Fakultní nemocnici Bulovka. Poradna pracuje jako tým specialistů, kteří se problematice vrozených vad dlouhodobě věnují

Při konzultaci s týmem odborníků se rodiče pacientů nebo sami pacienti dozvědí, jak jejich konkrétní vadu řešit, kdy správně event. operační výkon naplánovat, jak samotný výkon probíhá. U velkých vrozených vad se provádějí plastické operace. U hemangiomů je možné navíc ošetření pomocí laserů (cévního a ablačního). Současně je určen další plán sledování na příslušných pracovištích.

Pokud je pacient objednán k operačnímu výkonu ambulantnímu (v místním znecitlivění), operace se provádí na Klinice plastické chirurgie bez hospitalizace. Operační výkony prováděné týmem plastických chirurgů jsou excize a přímá sutura nebo místní posun laloků, sériové excize, expandéry, excize a transplantace kůže.

Pokud je pacient (dítě do 18 let) objednán k operaci v celkové narkóze, je hospitalizován na Oddělení dětské chirurgie. Zde jsou k dispozici pokoje standardní i nadstandardní. Pobyt matky s dítětem do 6 let věku je hrazen zdravotní pojišťovnou. Ostatní možnosti pobytu matky s dítětem (tj. matka s dítětem nad 6 let, pobyt na nadstandardním pokoji) hrazeny zdravotní pojišťovnou nejsou a jsou tedy zpoplatněny. Ceník pobytu za 1 noc: standardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 500,-Kč, nadstandardní pokoj (matka + dítě do 6 let) 880,-Kč a nadstandardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 1880,- Kč.

Pokud je dospělý pacient objednán k operaci v celkové narkóze, je hospitalizován na Klinice plastické chirurgie nebo na Dermatovenerologické klinice. Na této klinice jsou většinou pacienti vyšetřováni a dále sledováni, a to za využití nejmodernějších diagnostických a léčebných metod – digitální dermatoskopie, konfokální mikroskopie, histopatologického vyšetření vzorků kůže, fotodynamické léčby, léčby lasery s vysokým výkonem atd. Pacientům je nabízena i kosmetická poradna včetně zákroků estetické medicíny (léčebný make-up, péče o jizvy aj.).

Mamologická poradna

Vedoucí lékař: MUDr. Vejrostová Lucie
Telefonní kontakt: +420 26608 3244

Ordinační hodiny:

 • převazy ÚT 8.00–9.00 
 • onkologická poradna ÚT 10.00–14.30
 • preventivní mamologie ČT 8.00–12.00 
 • sdělování výsledků telefonicky ST 12.00–14.30 

Do Mamologické poradny se můžete objednat online ⇢  ZDE.
Žádanku na screeningovou mamografii vypíše praktický lékař či gynekolog.
 

Diagnostika a léčba karcinomu prsu

Specifikum léčby karcinomu prsu a všech onemocnění prsu spočívá v poměrně široké multioborové, čili interdisciplinární spolupráci. Úspěšnost léčby je vyšší ve velkých specializovaných centrech. V české republice se jedná o tzv. Komplexní onkologická centra.

Na diagnostice a  léčbě onemocnění prsu spolupracuje  radiodiagnostik, onkolog, pracovník  nukleární medicíny, patolog, gynekolog, chirurg,  plastický chirurg  a samozřejmě další a nejdůležitější člen – pacientka.

Jedním z nosných programů práce Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka je mamologická problematika a klinika je jediné pracoviště v České republice, které má statut „Centra komplexní péče o ženy s onemocněním prsu“. Centrum komplexní mamologické péče je zahrnuto do Komplexního onkologického centra (KOC) Fakultní nemocnice Bulovka.

Naše centrum nabízí pacientkám kompletní spektrum výkonů na prsu,  od operací nádorů prsů až po rekonstrukci prsu po ablaci, včetně nejsložitějších mikrochirurgických výkonů. Náš přístup je specifický tím, že při dodržení  onkologické radikality současně  klademe důraz na kosmetický výsledek těchto operací z pohledu plastického chirurga.

Provádíme odstranění nezhoubných lézí, prs záchovné výkony, odstranění prsu s šetřením kůže, popř. i okamžitou rekonstrukci prsu implantátem, nebo vlastní tkání. Provádíme taky výkony v oblasti podpaží na uzlinách – odstranění spádové uzliny (sentinelové), či odstranění všech uzlin z podpaží. Chirurgická péče se děje v návaznosti na další, výše zmíněné odborností v komfortu a zázemí Fakultní nemocnice Bulovka.
 

O karcinomu prsu

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Riziko vzniku karcinomu u nerizikové ženy je 8–10 %.

Vzhledem k provázanosti hormonálního stavu ženy a změn na mléčné žláze je nasnadě spojitost s ženskými pohlavními hormony v první řadě estrogeny. Na zvýšený výskyt karcinomu prsu má vliv zvýšená expozice estrogenům, změny v prsou charakteru cystických adenomů či  duktálních papilomů, dále ionizující záření, či obezita (zvýšená tvorba estrogenů v tukových  buňkách při obezitě).

Další kapitolou je samozřejmě hereditární (geneticky podmíněná) forma karcinomu prsu, nejčastěji u pacientek s prokázanou genovou mutací BRCA1, či BRCA2. Společným jmenovatelem je vysoké riziko vzniku karcinomu prsu. Jedinou možnou prevencí vzniku karcinomu prsu je odstranění nádorem postiženého orgánu, tj. odstranění prsní žlázy. Na onkochirurgické výkony na prsu navazujíc pak výkony rekonstrukční pomocí prsních protéz – implantátů, či vlastní tkání.