Duchovní péče

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Fakultní nemocnice Bulovka, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.
 

Nemocniční kaplani

Kaplani ve Fakultní nemocnici Bulovka jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Koordinátor, trvalý jáhen

Mgr. Jan Kolouch

+420 720 075 240 kaplani@bulovka.cz

Nemocniční kaplan, katolický kněz

Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D.

+420 735 794 999 jakub.jirovec@bulovka.cz

Nemocniční kaplanka

Gisela Younisová

+420 777 776 261 gisela.younisova@bulovka.cz

Působnost kaplanů na jednotlivých pracovištích

  • Mgr. Jan Kolouch - Ústav radiační onkologie a dále na vyžádání.
  • Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D. - Interní oddělení, Ortopedická klinika a dále na vyžádání.
  • Bc. Gisela Younisová - Chirurgická klinika, Oddělení následné péče, pneumologická klinika (plicní) a dále na vyžádání.


Kaple Božího Milosrdenství

Nemocniční kaple se nachází v budově číslo 3, v přízemí, ve spojovací chodbě. Toto místo je otevřeno pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem.

Kaple ve Fakultní nemocnici Bulovka je otevřena denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny večerní.
 

Bohoslužby a pobožnosti v nemocniční kapli

Úterý 
12.00–13.00 ⇢ možnost rozhovoru s nemocničním kaplanem.

Středa 
12.00–12.30 ⇢ mše svatá
12.30–13.00 ⇢ možnost rozhovoru s nemocničním kaplanem

Pátek 
12.00–13.00 ⇢ adorace.

Svátostná služba je zajišťována katolickým knězem.
 

Spřátelené weby

Asociace nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů