Duchovní péče

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Fakultní nemocnice Bulovka, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.

Nemocniční kaplani

Kaplani ve Fakultní nemocnici Bulovka jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Koordinátor, nemocniční kaplan FNB (Římskokatolická církev)

Mgr. Jan Kolouch

+420 735 168 721 +420 26608 2468 kaplani@bulovka.cz

nemocniční kaplan FNB

Mgr. Jan Fatka

+420 731 429 596 fatka@karmel.cz

nemocniční kaplan FNB

Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D.

+420 735 794 999 jakub.jirovec@bulovka.cz

nemocniční kaplanka FNB

Gisela Younisová

+420 777 776 261 gisela.younisova@bulovka.cz

Kaple Božího Milosrdenství
Nemocniční kaple se nachází v budově číslo 3, v přízemí, ve spojovací chodbě. Toto místo je otevřeno pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem.

Kaple ve Fakultní nemocnici Bulovka je otevřena denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny večerní.

Bohoslužby a pobožnosti:
– ST 15.30 Mše svatá (v 15.00 – sv. smíření)
– PÁ 15.00 Bohoslužba slova

Svátostná služba je zajišťována katolickým knězem.

Spřátelené weby:
Asociace nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů