Duchovní péče

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Fakultní nemocnice Bulovka, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.
 

Nemocniční kaplani

Kaplani ve Fakultní nemocnici Bulovka jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Bohoslužby a pobožnosti v kapli Božího Milosrdenství

Nemocniční kaple se nachází v budově číslo 3, v přízemí, ve spojovací chodbě. Toto místo je otevřeno pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem.

Kaple ve Fakultní nemocnici Bulovka je otevřena denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny večerní.
 

Bohoslužby a pobožnosti v nemocniční kapli

Mimořádná bohoslužba
2. velikonoční neděle 
15.00 ⇢ modlitba Korunky Božího milosrdenství
15.30 ⇢ mše svatá


Středa 
11.30–12.00 ⇢ svátost smíření.
12.00–12.30 ⇢ mše svatá.

Pátek 
12.00–13.00 ⇢ adorace.
15.00–15.30 ⇢ modlitba Korunky Božího milosrdenství.

Rozhovor, podávání sv. přijímání a udělování svátostí na odděleních je možné kdykoliv po předchozí domluvě s nemocničním kaplanem. 

 

Kontakty

Koordinátor nemocničních kaplanů
Mgr. Jan Kolouch

 

Spřátelené weby

Asociace nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů