Nutriční terapeuti

Nutriční terapeuti spolupracují s lékaři a sestrami všech lůžkových oddělení, poskytují rady v nutričních poradnách a spolupracují s lékaři v nutriční ambulanci.

Hospitalizace

Na základě výsledků nutričního screeningu a dle indikace lékaře se nutriční terapeuti starají o nutriční stav daného pacienta. Sledují a vyhodnocují na základě nutriční anamnézy rizika malnutrice nebo jiné specifické požadavky na výživu u pacienta. Navrhují ošetřujícímu lékaři případné úpravy v dietě, zařazení sippingu nebo některých modulárních dietetik. Dle indikace lékaře a zdravotního stavu pacienta sestavují individuální stravovací plán. Zajišťují ve stravovacím provozu individuální úpravu stravy, vycházející ze zdravotního stavu nebo potřeb a požadavků pacienta – alergie na potraviny, specifické stravovací zvyklosti.

Dle indikace lékaře poskytují edukační činnost pacientům s onemocněním vyžadujícím speciální dietní opatření nebo jejich rodinným příslušníkům.

Dle indikace lékaře propočítávají energetickou hodnotu přijaté stravy nebo speciální enterální výživy. Na základě těchto propočtů doporučují úpravu stravy nebo enterální výživy.

Ambulance

Nutriční terapeuti úzce spolupracují s lékaři v nutriční ambulanci na Interním oddělení.

Nutriční terapeuti působí v několika nutričních poradnách na těchto pracovištích:

  • Pediatrické oddělení – poradna pro dětské pacienty s obezitou, neprospíváním nebo jinými potížemi s příjmem stravy
  • Chirurgická klinika – poradna pro pacienty před operací (nutriční příprava před operací)
  • Ústav radiační onkologie – poradna pro onkologické pacienty nebo jejich rodinné příslušníky při potřebě pomoci nastavení správného stravovaní při onkologickém onemocnění

Nutriční terapeuti se aktivně podílejí na přípravě odborných seminářů ve FNB.

Kontakty

Vedoucí

Ing. Bc. Trapplová Diana

+420 26608 4625 diana.trapplova@bulovka.cz