Oddělení controllingu a analytiky

Oddělení controllingu a analytiky připravuje interaktivní a na míru vytvořené datové vizualizace v Tableau. Činnost oddělení dále tvoří zejména tvorba centrálního datového skladu, příprava podkladů pro rozhodování vyššího a středního managementu, budování znalostní databáze, získávání nových informací a postupů, vzdělávání se v oblasti controllingu zdravotnictví.

OCA se dále zabývá komunikací a spoluprácí při externích požadavcích na data nemocnice, systémovou specializovanou prací, komplexní koordinací a usměrňování systémových prací, finanční analýzou pracovišť nemocnice, ověřováním finančních alokací. Oddělení se podílí na tvorbě rozpočtů jednotlivých nákladových středisek, vytváří analýzu a metodiku finančních ukazatelů a zabývá se dalšími činnostmi podle pokynů vedoucího Odboru interního auditu a controllingu.

Analytik

Ing. BcA. Šimon Štefanides

+420 725 524 764 simon.stefanides@bulovka.cz

Analytik

Ing. Lucie Křepelková

lucie.krepelkova@bulovka.cz