Odbor interního auditu a controllingu

Pod Odbor interního auditu a controllingu spadají:


Jedním z dlouhodobých cílů  Odboru interního auditu a controllingu je vytvořit centrální datový sklad, který bude napojený na datové zdroje ze všech koutů nemocnice. 

Jedná o finanční data z účetních systémů, ale také o informace, které se týkají produkce jednotlivých klinik a oddělení či data ze skladových systémů, modelace, controllingová činnost, vizualizace informací a hlídání lidských zdrojů.

Nad tímto zdrojem informací pak vzniká analytická platforma, která nabídne údaje v uživatelsky přívětivé podobě. Informace budou dostupné nejen vedoucím pracovníkům a managementu nemocnice, ale i zaměstnancům, kteří plní svoje běžné úkoly a určitý informační přehled jim jejich práci zjednoduší. Cílem je vytvořit ucelený obrázek k efektivnímu řízení Fakultní nemocnice Bulovka.

Kontakty

Vedoucí Odboru interního auditu a controllingu

Mgr. Martin Dungl

martin.dungl@bulovka.cz

Vedoucí Oddělení interního auditu

Ing. Hana Ernstová

+420 603 310 586 hana.ernstova@bulovka.cz

Vedoucí Oddělení controllingu a analytiky

Ing. BcA. Šimon Štefanides

+420 725 524 764 simon.stefanides@bulovka.cz

Ombudsman

Bc. Eva Pekárková

+420 26608 4627 eva.pekarkova@bulovka.cz