Oddělení ekonomických analýz

Náplň Oddělení ekonomických analýz spočívá především v ekonomické, technologické i analytické podpoře efektivního řízení nemocnice. Oddělení zpracovává měsíční ekonomické vyhodnocení nemocnice i jednotlivých pracovišť. Komunikuje napříč FNB s managementem i klinikami a jednotlivými úseky. Spravuje manažerský informační systém FNB a tvoří datový sklad pro reporting a analýzy. 

Vedoucí oddělení ekonomických analýz

Ing. Veronika Buřvalová

+420 26608 2060 veronika.burvalova@bulovka.cz

Oddělení se zaměřuje zejména na:

 • finanční a produkční plánování a rozpočtování,
 • reporting vůči FNB, zřizovateli i třetím stranám,
 • správu číselníku nákladových středisek a analytických účtů,
 • nastavování a řízení limitů pro jednotlivé sklady,
 • tvorbu ekonomických i zdravotních analýz,
 • modelaci úhrad zdravotní péče ve spolupráci s odborem zdravotních pojišťoven,
 • kalkulace současných i nových produktů a služeb FNB,
 • datovou podporu a správu manažerského informačního systému,
 • tvorbu datového skladu,
 • správu a kalkulaci ceníku samoplátců,
 • reprezentování FNB v komunikaci s ÚZIS na projektu DRG Restart.