Oddělení kvality

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

Oddělení kvality Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje metodické řízení kvality poskytované péče a koordinuje procesy v souladu s resortními bezpečnostními cíli a akreditačními standardy za účelem zvyšování bezpečí pacientů. Řízení kvality je prováděno prostřednictvím interních auditů napříč procesy v nemocnici, sledování spokojenosti pacientů i zaměstnanců a sledování nežádoucích událostí a jejich vyhodnocování. 

Fakultní nemocnice Bulovka se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Toto úsilí bylo v roce 2014 proměněno v získání akreditace na základě akreditačního šetření dne 24. 1. 2014 a externího certifikátu kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 102/2012 Sb. od Spojené akreditační komise, o. p. s. Nemocnice tak prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí poskytované péče dané legislativou a standardy Spojené akreditační komise. 

Reakreditační šetření proběhlo úspěšně znovu v letech 2016, 2019 a naposledy v roce 2022. Další reakreditační šetření podstoupí nemocnice v roce 2025.

Vedoucí manažer kvality

Mgr. Barbora Jánská

+420 736 182 559 barbora.janska@bulovka.cz

Manažer kvality

Ing. Petra Frantlová

+420 26608 4594 petra.frantlova@bulovka.cz

Manažer kvality

Mgr. Zdenka Šálková, LLM

+420 730 152 569 zdenka.salkova@bulovka.cz