Mamodiagnostické centrum

Mamocentrum je součástí Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. Naše pracoviště se řadí mezi akreditovaná centra Ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu – celostátního zdravotnického programu v České republice, jehož hlavním cílem je časný záchyt karcinomu prsu zobrazovacími metodami.

Provádíme mamografická vyšetření diagnostická a preventivní, 3D mamografie – vyšetření tomosyntézou, kontrastní mamografie, ultrasonografické vyšetření (sono, ultrazvuk, UZ) prsů, duktografie, biopsie prsů tenkojehlová a vakuová, magnetická rezonance prsů.

Principem mamografického screeningu je provádění přehledných mamografických snímků u bezpříznakových žen, na každou stranu dvě projekce. Vyhodnocování mamografických snímků provádějí dva lékaři nezávisle na sobě, čímž se zvyšuje senzitivita (citlivost) mamografického vyšetření. Vyšetření provádíme na digitálním mamografickém přístroji Hologic s 3D tomosyntézou a na přístroji Siemens Inspiration.


Prováděná diagnostická vyšetření

Mamografická vyšetření prsů

Mamografie/mamografický screening je základní vyšetřovací metodou u žen nad 40 let

Screeningová mamografie - vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění

Na vyšetření má nárok každá žena, která nemá příznaky nádorového onemocnění prsů a:

 • je starší než 45 let (bez omezení horní věkové hranice),
 • má od gynekologa nebo praktického lékaře žádanku na screeningovou mamografii.

Vyšetření je opakované, ve dvouletých intervalech (od předchozí mamografie) a je hrazené ze zdravotního pojištění.

Screeningová mamografie – samoplátkyně

Vyšetření se provádí u žen, které nepociťují příznaky nádorového onemocnění prsů, a současně:

 • jsou starší než 40 let,
 • od předchozí mamografie uplynul alespoň 1 rok.

Žádanka na vyšetření není v tomto případě požadována. Příkladem jsou ženy užívající hormonální substituci, kterým se obecně doporučuje preventivní vyšetření prsů každý rok.

Diagnostická mamografie

Vyšetření žen s již dříve zjištěným zhoubným nádorem prsu, anebo žen s potížemi, které mohou být příznakem zhoubného nádoru prsu. Takovými příznaky jsou zejména hmatná bulka – zatvrdlina, vtažení kůže, vtažení bradavky, jednostranný výtok z bradavky, zánětlivé onemocnění prsu apod. Podmínkou je žádanka od lékaře, který vyšetření požaduje.

Diagnostická mamografie – samoplátkyně

Je indikována u žen před plastickou úpravou prsů z kosmetických důvodů (zmenšení, modelace, implantáty), bez omezení věku.

Doplňující mamografie

Speciální projekce doplňující standardní mamografické snímky za účelem vyloučení patologie, sumace žlázových struktur nebo upřesnění nejasného nálezu.

Duktografie

Vyšetření prováděné při patologické sekreci z bradavky. Principem je mamografické zobrazení mlékovodů (duktů) ve dvou na sebe kolmých projekcích, a to za pomoci jodové kontrastní látky.

Ultrasonografická vyšetření prsů

Vyšetření provádíme na dvou ultrasonograficých přístrojích Toshiba Aplio, vybavených speciální lineární vysokofrekvenční prsní sondou k detailnímu zobrazení prsní tkáně a lymfatických uzlin v podpaží.

Preventivní ultrasonografické vyšetření prsů

 • ženy samoplátkyně,
 • věk není limitován, provádí se zejména u žen mladších než 40 let, kde je metodou první volby, a dále u žen dispenzarizovaných pro genové mutace BRCA1 a BRCA2.

Ultrasonografie jako doplňující vyšetření screeningové mamografie

 • na základě doporučení lékaře radiologa, který screeningovou mamografii hodnotil, provádí se většinou ihned,
 • nejpozději do 6 měsíců od screeningové mamografie na doporučení jednoho z lékařů radiologů, hodnotících mamografické vyšetření – v tomto případě je hrazeno ze zdravotního pojištění, poté za přímou úhradu na doplňující vyšetření při dodržení doporučeného termínu není potřeba mít novou žádanku.

Diagnostická ultrasonografie prsů

Zde platí stejné podmínky jako u diagnostické mamografie, vždy je nutná žádanka od indikujícího lékaře.

Magnetické rezonance prsů

Vyšetření je prováděno v poloze na břiše, ve vybraných zdravotních indikacích a zpravidla mu předchází jiné zobrazovací metody.

 • vyšetření s nitrožilní aplikací gadoliniové kontrastní látky k detailnímu zobrazení patologických ložisek prsů na základě jejich sycení kontrastní látkou,
 • vyšetření bez použití kontrastní látky k detailnímu zhodnocení stavu prsních implantátů.

Biopsie prsu

Odběr materiálu k histologickému vyšetření (tenkou jehlou nebo vakuem), za účelem vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění a určení jeho typu.

 • Ambulantní vyšetření, prováděné vždy v místním znecitlivění.
 • Zaměření cíle biopsie je možné pod kontrolou sonografickou, mamografickou a také na magnetické rezonanci.

Preventivní vyšetření žen s vysokým a středním rizikem výskytu zhoubného onemocnění prsů

Na preventivní vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění a prováděné v intervalech podle zvláštních standardizovaných schémat mají nárok i ženy mladší než 45 let:

 • u nichž je riziko karcinomu prsu genetickým vyšetřením stanovené na 20 % nebo více (nosičky genových mutací, ženy s vysokým familiárním rizikem, které určí genetické vyšetření – tzv. vysoké riziko),
 • které v mladém věku prodělaly radioterapii hrudníku.

Ženy s rizikem výskytu karcinomu prsu nižším než 20 % (tzv. střední riziko) mají ze zdravotního pojištění hrazené mamografické vyšetření od věku 45 let ve dvouletých intervalech, ostatní doporučená preventivní vyšetření si ženy hradí samy.

Vedení centra

Vedoucí lékařka

MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA

+420 26608 1111 livia.vecerova@bulovka.cz

Vedoucí úseková laborantka

Lenka Sýpalová, DiS.

lenka.sypalova@bulovka.cz