Centrum porodní asistence

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK a Neonatologickém oddělení. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky. 

CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře. Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.

 

Potřeba změnit přístup k vedení fyziologického porodu je vnímána nejen rodičkami, ale i odbornou veřejností. CPA následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i jejího doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok ve změně pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a novorozenci.

Součástí plánovaného rozvoje centra je i výstavba specializovaných porodních apartmánů, z nichž první dva se otevřely v červnu 2020. Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou jsou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA ve Fakultní nemocnici Bulovka rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

 


 

Gynekologicko-porodnická klinika i Centrum porodní asistence pracují ve standardním a neomezeném režimu.