Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka. K porodu se můžete  zaregistrovat on-line  ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+0). Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. 

V případě dotazů nás kontaktujte na +420 26608 3284.

 

Přítomnost u porodu

Přítomnost u porodu bude umožněna pouze jedné doprovázející osobě, která musí splňovat jednu z následujících podmínek (tzv. OTN – očkování, test, nemoc):

  • negativní RT-PCR ne starší 72 hodin,
  • negativní rychlý antigenní test (RAT) ne starší než 24 hodin (musí být provedený zdravotnickým pracovníkem, samotest nelze uznat),
  • ukončené očkování (doložené certifikátem),
  • prodělané onemocnění covid-19, pokud neuplynulo více než 180 dní (6 měsíců).
     

Rodící ženy (příjem k porodu/hospitalizaci)

Nejsou-li splněna kritéria OTN, bude personálem kliniky proveden rychlý antigenní test.
 

Návštěvy

Od 22. 11. 2021 platí ve Fakultní nemocnici Bulovka zákaz návštěv.

Stálá přítomnost otce na oddělení šestinedělí je možná na nadstandardním pokoji za podmínek OTN a za předpokladu, že se mu bude zamezen styk s ostatními pacientkami.

Návštěvy novorozence budou umožněny druhému zákonnému zástupci za podmínek OTN na vyhrazených místech oddělení šestinedělí v návštěvních hodinách.

Rádi bychom poskytovali péči bez omezení. Uvedená opatření, která vycházejí z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou však nutná pro ochranu všech pacientek naší kliniky i zdravotnického personálu před nákazou a pomáhají zachovat objem zdravotní péče poskytované v našem zařízení i při zvýšených nárocích v době vrcholu pandemie. Víme, že pro Vás není lehké uvedená omezení dodržovat. Děkujeme však, že nám i dalším pacientkám jejich dodržováním pomáháte.

Prosíme Vás, očkujte se! Tím pomáháte nejen sobě, ostatním, ale i nám zdravotníkům! Rizika onemocnění COVID-19 jsou u těhotné ženy násobně vyšší. Těhotenství ani kojení není kontraindikací očkování.
 

Tým Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK

Děkujeme za registraci v našem Centru porodní asistence a těšíme se na setkání.