Poporodní období

Poporodní ošetření novorozence

Podporujeme první ošetření na těle ženy a nerušený bonding, pokud to poporodní adaptace novorozence dovolí. Dítě je po porodu označeno a položeno na hruď ženy, kde probíhá skin to skin kontakt. Vážení a měření lze provést později.

V případě, že dítě vyžaduje aktivní lékařskou péči, ošetření provádí pediatr v novorozeneckém boxu v prostorách porodních sálů.

Bonding

Bonding, nebo-li propojení, navázání prvotního, blízkého kontaktu dítěte se svojí matkou. Dítě je položeno na hruď matky skin to skin. Snažíme se tento nerušený kontakt podporovat, pokud to zdravotní situace obou dvou dovolí. Bonding probíhá 2 hodiny na porodním sále, nerušeně. Pokud není možné provést bonding s matkou dítěte, roli může zastoupit otec dítěte.

Odběr pupečníkové krve

Ve spolupráci s Rodinnou bankou či Cord Blood Center Group u nás provádíme odběr pupečníkové krve či tkáně.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které se v současné době používají k léčbě lymfomů, leukémie, talasémie a další. Tkáň pupečníku se využívá v buněčné terapii a regenerativní medicíně. 

Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění a je zpoplatněna dle ceníku institucí.

Více info na:

https://www.cekammiminko.cz/o-nas/
https://cordbloodcenter.cz/