Porod

Kdy jet do porodnice

Porod začíná neočekávaně, tudíž na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď.  

Jaká jsou doporučení?

 • Pravidelná děložní činnost – děložní stahy, jejichž intervaly se mezi sebou zkracují, nabírají na intenzitě a nelze je jakoukoli činností zastavit (změnou polohy, teplou vanou, či sprchou). Děložní stahy by měly být alespoň 1–2 hodiny po 5 minutách.
 • Odtok plodové vody – v případě čiré plodové vody doporučujeme přijet do porodnice v rozmezí 2–4 hodin. Jakmile odteče zelená, či hnědá plodová voda, nebo máte-li pozitivní výsledek na streptokoka (GBS), vyrazte ihned.
 • Krvácení – pokud krvácíte jasně červenou, menstruační krví, na více než 1 vložku, vyrazte co nejdříve do nejbližší porodnice, ideálně volejte155.
 • Změny v pohybech dítěte – pokud cítíte neobvyklé pohyby, nebo naopak je jejich intenzita snížená, navštivte porodnici co nejdříve.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na personál porodního sálu na tel. čísle +420 26608 3229.

Příjem na porodní sál

Příjem na porodní sál s Vámi provádí porodní asistentka společně s lékařem. Zahrnuje CTG monitor, vaginální vyšetření, vstupní ultrazvuk a dokončení administrativy. V případě, že porod aktivně probíhá, informujeme Vás o průběhu porodu a jste uložena na příslušný pokoj, péči o Vás obstarává porodní asistentka.

Průběh porodu

Porodní proces je rozdělen na tři doby porodní:

 • První doba porodní, neboli otevírací, zahrnuje otevírání porodních cest pomocí děložních kontrakcí. Intenzita děložních kontrakcí se v průběhu porodu mění, narůstá. V této době je důležitý, aktivní pohyb, polohování, a správné dýchání. Žena může využít sprchu, vanu, žíněnku. Máme zde k dispozici aromaterapii či vaginální napářku.
 • Druhá doba porodní, vypuzovací, porodní cesty jsou plně otevřené. Délka této doby je různá – ženu polohujeme, aby miminko v porodních cestách správně rotovalo. Konečnou volbu polohy při porodu necháváme na ženě, pokud je vše v pořádku. Zde je velmi důležitý monitoring stavu ženy a dítěte. Epiziotomii (nástřih hráze) neprovádíme rutinně.
 • Třetí doba porodní zahrnuje porod placenty, tato doba má být vedena (dle WHO je to doporučení) tzv. „aktivně“, kdy je ženě nitrožilně aplikován oxytocin. Ten snižuje riziko závažného poporodního krvácení, nutnosti krevních transfuzí a pobytu na Jednotce intenzivní péče.

Tlumení bolesti

Intenzita kontrakcí při porodu je individuální, proto Vám můžeme nabídnout různé možnosti jejího tlumení.

 • Hydroanalgezie – využití tlumení bolesti teplem – termofor, teplá vana, sprcha, nahřívací polštářky, napářka
 • Audioanaglezie – poslouchání Vámi vybrané hudby
 • Aromaterapie – tlumení bolesti pomocí vonných esencí
 • Masáže
 • Epidurální analgezie – nejčastěji využívaná forma tlumení bolesti, pomocí analgetik aplikovaných do epidurálního prostoru dochází k úlevě od bolesti, děložní kontrakce neustanou, ale jejich intenzitu rodící žena tolik necítí. O průběhu aplikace a možných vzácných rizicích je žena informována anesteziologem.
 • Entonox – „rajský plyn“, vdechování směsi 50 % kyslíku a 50 % oxidu dusného, působí relaxačně a sedativně, služba je zpoplatněna 700,- Kč za hodinu.
 • Nalbuphin – nitrožilně podávané opioidní analgetikum, používáme ke tlumení bolestí, jehož účinek trvá 3–6 hodin.

Specifické situace během porodu

Císařský řez (CS)

CS je břišní operace, která se provádí buď plánovaně na základě preexistujícího rizika nebo akutně kvůli aktuální zdravotní indikaci ženy či dítěte.  

 • Plánovaný CS – příjem na porodní sál probíhá den předem nebo v den naplánovaného výkonu, dle domluvy s lékařem. Žena je následně uložena na oddělení gynekologie a další den připravena k operaci. Příprava zahrnuje zavedení žilního vstupu, podání antibiotik a potřebných infuzních roztoků, zavedení permanentní močové cévky, bandáže dolních končetin a oholení. Doporučujeme nechat všechny šperky doma.
 • Akutní CS – v případě vzniku akutní situace přistupujeme k ukončení porodu CS, příprava probíhá stejně, jako u plánovaného, ale v mnohem rychlejší verzi. O výběru anestezie rozhoduje porodník.

CS provádíme buď v celkové nebo spinální anestezii. Při celkové anestezii dochází k uspání rodící ženy, při spinální je žena během výkonu při vědomí, pouze necítí bolest. Tato forma je výhodnější jak pro ženu, tak pro dítě. Při nutnosti rychlého vybavení dítěte (např. při nedostatku kyslíku) využíváme celkovou anestezii pro její rychlý nástup.

Pokud je poporodní adaptace dítěte v pořádku, lze přiložit dítě k prsu matky během císařského řezu. V případě, že to situace umožní, může bondovat otec dítěte. 

Indukce, vyvolání porodu

K vyvolání porodu přistupujeme v případě potermínové gravidity v týdnu 41+0 – 42+0. V případě těhotenských rizik (např. vysoký krevní tlak, těhotenská cukrovka, poruchy růstu plodu v děloze, různá onemocnění matky atd. dříve dle ordinace lékaře).  

Žena přichází k indukci porodu ráno na porodní sál, se všemi věcmi. Je natočen vstupní CTG monitor, sepsána anamnéza a provedeno vaginální vyšetření. Jako první krok vyvolání porodu preferujeme zavedení balonkového katetru, který pomáhá připravit porodní cesty a může také zahájit porodní činnost. Při neúspěchu poté volíme aplikaci prostaglandinů ve formě vaginálních tablet. Žena je prozatím na oddělení gynekologie.

Vaginální porod po císařském řezu (VBAC)

V naší porodnici podporujeme VBAC, pokud jsou splněny podmínky. VBAC je veden jako klasický porod, lze využít jakoukoli formu tlumení bolesti a různé úlevové polohy. Porod je veden lékařem, ve spolupráci s porodní asistentkou. Při porodu je vždy zajištěn žilní vstup.

Porod při poloze koncem pánevním

Přibližně ve 3 % případů se dítě rozhodne v děloze zaujmout polohu koncem pánevním. V naší porodnici lze podstoupit obrat zevními hmaty zkušenými lékaři. Při obratu je zpravidla tlumena děložní činnost pomocí infuze. Po obratu je natočen kontrolní CTG záznam.

Porod lze vést vaginálně nebo plánovaným císařským řezem. Pokud jsou splněny podmínky pro vaginální porod, preferujeme tuto variantu. Porod je veden lékařem ve spolupráci s porodní asistentkou. Během porodu lze využít různé formy tlumení bolesti, ať už farmakologické nebo nefarmakologické, a polohování. Při porodu je vždy zajištěn žilní vstup.

V případě, že žena preferuje ukončení porodu operativně, nebo nejsou splněny podmínky pro vaginální porod, žena s lékařem v těhotenské poradně domlouvá termín císařského řezu.

Porod dvojčat

Dvojčata automaticky neznamenají porod císařským řezem. Pokud jsou dvojčata v děloze uložena v polohách podélné hlavičkou, a nebo první dítě naléhá hlavičkou, a druhé koncem pánevním, lze vést porod vaginálně. Přístup je vždy individuální.

Snažíme se i v těchto situacích vyjít ženám maximálně vstříc a zabezpečit jejich potřeby. Při porodu je vždy zajištěn žilní vstup.