Úsek informačních a komunikačních technologií

Náměstek ICT

Mgr. et Mgr. Jan Alexa

+420 26608 3405 jan.alexa@bulovka.cz

Sekretariát

Stanislava Frýdlová

+420 26608 3405 stanislava.frydlova@bulovka.cz

Úsek informačních a komunikačních technologií zajišťuje:

 • koncepční řízení a stanovení zásad souvisejících se zabezpečením působnosti Fakultní nemocnice Bulovka v oblasti přípravy a správy informačních a komunikačních technologií, koncepcí, metodické standardizace zdravotnické informatiky, koordinace přípravy, zavádění informačních a komunikačních projektů zdravotnické informatiky (e-Health), kamerového systému (CCTV), strukturované kabeláže (DTS), vyvolávacích systémů (VVS) v NNB.
 • zajišťuje metodické vedení činností souvisejících s provozem nemocnice z pohledu informačních a komunikačních technologií, nákup hmotného i drobného investičního majetku. V rozsahu své působnosti přispívá k naplňování předmětu činnosti FN Bulovka.

Náplň činnosti představuje především:

 • organizace komplexní správy úseku informačních a komunikačních technologií,
 • plán investic a rozvržení jejich financování v oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • metodické řízení činnosti podřízených organizačních útvarů,
 • zajištění plynulé komunikace organizačních jednotek úseku informačních a komunikačních technologií s ostatními organizačními útvary,

Náplň představuje zajištění provozu informačních a komunikačních technologií pro podporu procesům probíhajícím v FN Bulovka, a to zejména prostřednictvím těchto činností:

 • zajišťuje služby spojené s provozem informačních a komunikačních technologií z hlediska technického i administrativního,
 • zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií FN Bulovka,
 • vypracovává podklady, návrhy na zadání veřejných zakázek, podklady pro věcné plnění smluv a objednávek,
 • přejímá a kontroluje provedené dodávky informačních a komunikačních technologií, objednané v souladu s pravidly vnitřního kontrolního systému FN Bulovka,
 • podílí se v oblasti své působnosti na vypracování koncepčních a strategických materiálů a přípravě vnitřních předpisů,
 • zajišťuje, příp. realizuje školící (vzdělávací) činnosti v oblasti uživatelských dovedností s informační a komunikační technologií u zaměstnanců FN Bulovka,
 • spravuje a ve spolupráci s organizačními celky aktualizuje intranetové a internetové stránky,
 • využívá a spravuje aktivní prvky datových sítí,
 • sleduje právní předpisy a normy z oblasti své působnosti a navrhuje opatření z nich vyplývající,
 • dodržování licenční politiky u používaného softwaru v FN Bulovka a dále bezpečnostní politiky v rámci informačních a komunikačních technologií FN Bulovka,
 • funkčnost intranetových a internetových stránek FN Bulovka, programového i technického vybavení.

Oddělení pro poskytování služeb

 • zajištění technické podpory po telefonu.

Oddělení pro bezpečnost a legislativu

 • zajištění služeb spojených s bezpečností informačních technologií v FN Bulovka z hlediska technického, administrativního a metodického.

Oddělení pro vývoj a analýzu

 • řízení projektů, implementací, návrhy a zpracování podkladů pro rozvoj informačních a komunikačních technologií v FN Bulovka ve spolupráci s ostatními organizačními složkami FN Bulovka.

Oddělení technické zprávy a servisu

 • komplexní servis, správu a údržbu informačních a komunikačních technologií v FN Bulovka.

Oddělení administrátorů a správců

 • zajištění rozvoje a správy informačních a komunikačních systémů,
 • komplexní správa serverů, doménových účtů, elektronické pošty, webových aplikací a dalších síťových prvků v FN Bulovka.