Ředitelství

Ředitel je statutárním orgánem Fakultní nemocnice Bulovka. Jako takový jedná jménem FNB ve všech záležitostech, přitom dbá na dodržení podmínek stanovených zřizovatelem ve Zřizovací listině. Ředitele FNB jmenuje ministr zdravotnictví. Ředitel je přímo nadřízený náměstkům, přednostům klinik, primářům klinik a samostatných oddělení a vedoucím organizačních jednotek úseku ředitele.

Ředitel nemocnice

Mgr. Jan Kvaček

+420 26608 2960 jan.kvacek@bulovka.cz

Sekretariát

Petra Hlaváčková

+420 26608 2960 petra.hlavackova@bulovka.cz