Národní referenční laboratoř pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí (NRL)

NRL při Oddělení klinické mikrobiologie NNB zajišťuje diagnostiku, konzultační a přednáškovou činnost a zpracování dat příslušných nákaz za ČR pro vnitřní potřeby i pro účely WHO. Dnem 1. 6. 2018 byla do funkce vedoucí Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí ve Fakultní nemocnice Bulovka jmenována RNDr. et MRes Lenka Richterová, Ph.D. (zveřejněno ve Věstníku MZ ČR 6-2018). Zároveň zajišťuje externí hodnocení kvality (EHK) pro tropické tkáňové parazitózy pro ČR. Opatřením ke dni 1. 8. 2018 byla zřízena diagnostická pohotovost NRL o víkendech a svátcích pro vybrané akutní stavy: malárie, viscerální leishmanióza, nákazy způsobené volně žijícími amébami (PAME, GAE, BAE).

Parazitózy spadající do kompetence NRL pro diagnostiku tropických parazitárních nemocí:

 1. Amebiáza – Entamoeba histolytica
 2. Granulomatózní amébová encefalitida (BAE) – Balamuthia mandrillaris
 3. Granulomatózní amébová encefalitida (GAE) – Acanthamoeba spp.
 4. Chagasova nemoc (americká trypanosomóza) – Trypanosoma cruzi
 5. Leishmaniózy – Leishmania spp.
 6. Malárie – Malarická plasmodia
 7. Pneumocystóza – Pneumocystis jirovecii
 8. Primární amébová meningoencefalitida (PAME) – Naegleria fowleri
 9. Spavá nemoc (africká trypanosomóza) – Trypanosoma gambiense, T. rhodesiense

 

Více informací:

Kontakty:

 • Centrální laboratoř Oddělení klinické mikrobiologie: +420 266 082 323
 • Kontakt na diagnostickou pohotovostní službu: +420 26608 6042 nebo +420 26608 6835
 • Laboratoř parazitologie: +420 26608 4303

Vedení oddělení

Vedoucí NRL

RNDr. et MRes Lenka Richterová, Ph.D.

+420 26608 4304 lenka.richterova@bulovka.cz

Zástupce vedoucí NRL

Mgr. Ivana Zicklerová

+420 26608 2323 ivana.zicklerova@bulovka.cz