Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Fakultní nemocnice Bulovka 1. ledna 2023 statut Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu.

Traumacentrum Fakultní nemocnice Bulovka poskytuje 24 hodin komplexní traumatologickou péči v těchto oblastech:

1. Vysoce specializovanou péči u poranění končetin 

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ je v rámci fungování traumacentra schopna zajistit ošetření všech typů zlomenin kostí (plochých, diafyzárních, nitrokloubních, zavřených i otevřených), provést stabilizaci vnitřními i zevními metodami či operativně kloub nahradit.

 

2. Měkkotkáňová či dutinová chirurgie

Nemocnice poskytuje ošetření veškerých tupých, otevřených i penetrujících poranění v oblastech plic, mezihrudí, všech dutých i parenchymových orgánů dutiny břišní, pánve či retroperitonea.

Ve spolupráci s Oddělením urgentního příjmu je zajištěna okamžitá připravenost traumatologického týmu. Pacientům jsou poskytována veškerá nezbytná vyšetření a úkony, včetně zajištění vitálních funkcí, odběrů krve k laboratornímu vyšetření nebo provedení zobrazovacích metod (SONO, RTG, CT). Na základě těchto úkonů je pak rozhodnuto o nutnosti přizvání dalších konziliářů, kteří rozhodují o dalším postupu léčby. V případě nutnosti provedení chirurgického zákroku je pacient převezen na operační sál Oddělení urgentního příjmu.

Takto organizovaná práce traumacentra umožňuje přítomnost odborníků ze všech oborů a zásadně urychluje proces stabilizace životních funkcí pacientů, diagnostický proces a možnost poskytnutí rychlé chirurgické pomoci.