Porodní apartmány

Režim porodních apartmánů

  • Porodní apartmán znamená nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období.
  • Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.
  • Cenu  za každých započatých 24 hodin naleznete v aktuálně platném ceníku. V apartmánu lze využít i další nadstandardní služby (např. přítomnost vybrané porodní asistentky) podle našeho ceníku.
  • V apartmánu je možný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci CPA.
  • Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. Je však součástí porodního sálu s jeho dalšími částmi, proto budou rodička a její doprovod požádáni, aby omezili svůj pobyt pouze na prostor apartmánu. Vždy lze přivolat zdravotnický personál komunikačním zařízením, pokud není právě v danou chvíli přítomen.

FOTOGALERIE PORODNÍCH APRATMÁNŮ