Objednání

Mamografický screening

Telefonní číslo: +420 26608 4561, +420 26608 4571

E-mail: mamo@bulovka.cz

  • Do e-mailu je potřebné napsat žádost o konkrétní požadovaný typ vyšetření – mamografické, ultrasonografické, vyšetření jako samoplátce nebo vyšetření se žádankou s doporučením odesílajícího lékaře. Je vhodné uvést, kdy pacientka absolvovala předcházející preventivní vyšetření u nás, nebo zda se jedná o první vyšetření u nás.
  • Magnetická rezonance prsů se provádí na MR pracovišti, budova 13 (Ortopedická klinika) v přízemí.
  • Pouze ženy s hmatnou rezistencí (bez žádanky na vyšetření) mohou kontaktovat mammární poradnu Fakultní nemocnice Bulovka, tel. 266 084 280, budova 6 Onkologie A.
Objednat se na mamografický screening

«  Zde se můžete objednat k vyšetření pomocí internetového formuláře