Ultrasonografické vyšetření prsů

Telefonní číslo: +420 26608 4413

PO–ČT 7.00–14.00
PÁ 7.00–13.00

E-mail: mamo@bulovka.cz

Vyšetření se provádí v Mamodiagnostickém centru Fakultní nemocnice Bulovka, Ústav radiační onkologie, budova 16.

Na uvedených telefonních číslech a prostřednictvím objednávkového formuláře se lze objednat na preventivní mamografické vyšetření, diagnostické mamografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření – preventivní i diagnostické. Žádné jiné doplňující vyšetření nelze bez konzultace s lékaři objednat.

Vyšetření provádíme na dvou ultrasonograficých přístrojích Toshiba Aplio, vybavených speciální lineární vysokofrekvenční prsní sondou k detailnímu zobrazení prsní tkáně a lymfatických uzlin v podpaží.

Preventivní ultrasonografické vyšetření prsů

  • ženy samoplátkyně,
  • věk není limitován, provádí se zejména u žen mladších než 40 let, kde je metodou první volby, a dále u žen dispenzarizovaných pro genové mutace BRCA1 a BRCA2.

Ultrasonografie jako doplňující vyšetření screeningové mamografie

  • na základě doporučení lékaře radiologa, který screeningovou mamografii hodnotil, provádí se většinou ihned,
  • nejpozději do 6 měsíců od screeningové mamografie na doporučení jednoho z lékařů radiologů, hodnotících mamografické vyšetření – v tomto případě je hrazeno ze zdravotního pojištění, poté za přímou úhradu na doplňující vyšetření při dodržení doporučeného termínu není potřeba mít novou žádanku.

Diagnostická ultrasonografie prsů

Zde platí stejné podmínky jako u diagnostické mamografie, vždy je nutná žádanka od indikujícího lékaře.