Realizace odborných praxí v rámci programu 

 

Mobilita studentů na studijní pobyt

Student je v rámci mobility na studijním pobytu v České republice a vystupuje jako student přijímající vysoké školy.

Odborná praxe studentů na studijním pobytu jsou realizované jako odborné praxe studentů ČR v rámci povinné výuky na základě oboustranně podepsané Objednávky studenta (pokud je uzavřená rámcová smlouva mezi školou/univerzitou a FNB), případně individuální smlouvy.

Pokyny pro zájemce:

Student se obrátí na Oddělení vzdělávání FNB, kde po upřesnění informací k požadované praxi, získá kontakt na vybrané pracoviště a informace o dalším postupu. 

  • Kontaktní osoba: Mgr. Alena Džupinová, tel. +420 266 08 4646, e-mail: vzdelavani@bulovka.cz


 

Mobilita studentů na praktickou stáž

Student byl vybrán do stipendijního programu v rámci mobility studentů na praktickou stáž a

  1. škola mu přímo nabídla stáž ve spřízněné organizaci, tj. FNB
  2. chce si sám najít a domluvit stáž, která mu bude nejvíce vyhovovat, např. v FNB

Pokyny pro zájemce:

Vysílající instituce (a) nebo student (b) kontaktuje Oddělení vzdělávání. Oddělení vzdělávání ověří možnost absolvování praxe na vybraném pracovišti a vyřídí veškeré administrativní úkony (smlouva apod.). 

Odborné praxe v rámci mobility studentů na praktickou stáž jsou realizované na základě trojstranně podepsané smlouvy mezi studentem, vysílající instituci a FNB.

  • Kontaktní osoba: Mgr. Alena Džupinová, tel. +420 266 08 4646, e-mail: vzdelavani@bulovka.cz