Konference

PODZIMNÍ KONFERENCE VE FNB 2021

Datum a čas: 10. 11. 2021 ve 13.30  
Místo: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB 
Kontakt: Bc. Irena Parezová, irena.parezova@bulovka.cz
Cena: Zdarma pro zaměstnance FNB, ostatní 300,- Kč
Program konference naleznete zde.

Plán konferencí na rok 2020 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2019 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2018 naleznete zde.