Konference

DEN JARMILY ROUŠAROVÉ 2022

Datum a čas: 18. 5. 2022 v 13.00
Místo: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB 
Kontakt: Eva Turjaková, eva.turjakova@bulovka.cz; další osoby: Mgr. Kožmínová, Mgr. Čermáková, J. Máchová
Cena: Zdarma pro zaměstnance FNB, ostatní 300,- Kč

Na konferenci je možné se přihlásit nejdříve dva měsíce před akcí. Preferujeme přihlášky formou e-mailové pošty. Účastníci konference obdrží potvrzení o účasti.

PODZIMNÍ KONFERENCE VE FNB 2022

Datum a čas: 20. 10. 2022 ve 13.00  
Místo: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FNB 
Kontakt: Bc. Irena Parezová, irena.parezova@bulovka.cz; další osoby Ing., Bc. Trapplová, Bc. Fajtová, Mgr. Kramešová
Cena: Zdarma pro zaměstnance FNB, ostatní 300,- Kč

Na konferenci je možné se přihlásit nejdříve dva měsíce před akcí. Preferujeme přihlášky formou e-mailové pošty. Účastníci konference obdrží potvrzení o účasti.

Plán konferencí na rok 2020 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2019 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2018 naleznete zde.