Stáže

Pokyny pro zájemce o specializační stáž/školení

Specializační stáž / školení je možné realizovat na základě uzavření individuální smlouvy mezi zdravotnickým zařízením, případně lékařem / nelékařským zdravotnickým pracovníkem a Fakultní nemocnicí Bulovka. Specializační stáž / školení se řídí platným ceníkem FNB.

Nejméně 30 dní před zahájením specializační stáže/školení si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Kontakt: Gabriela Vanková, Oddělení vzdělávání FNB, tel.: +420 266 08 2534.
E-mail: gabriela.vankova@bulovka.cz zašle (elektronicky nebo poštou), případně osobně doručí.

 

Lékař / Nelékařský zdravotnický pracovník

Platba zaměstnavatel:

 • Objednávka stážista – kompletně vyplněná, potvrzená a podepsaná od vysílajícího zařízení
 • Fotografie

Platba lékař/nelékařský zdravotnický pracovník:

 • Objednávka stážista – kompletně vyplněná a podepsaná
 • Kopie maturitního vysvědčení/ vysokoškolského diplomu
 • Kopie dokladu o uzavřeném úrazovém pojištění po dobu výkonu stáže
 • Kopie dokladu o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci stáže, vč. škody způsobené na věcech poskytovatele, v rozsahu pojistného plnění v minimální výši 100.000,-Kč
 • Fotografie

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení specializační stáže / školení a v souladu s GDPR.

Specializační stáž / školení je možné realizovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.

Formuláře:

Prohlášení STÁŽISTA
Objednávka STÁŽISTA

 

Aprobační zkouška – praktická část 6 měsíců – lékaři

Praktickou část aprobační zkoušky je možné realizovat na základě Rozhodnutí MZ ČR, které lze zaslat na adresu gabriela.vankova@bulovka.cz

 • Zájemce o praxi následně kontaktuje přímo garanta praxe a s ním se domluví o její realizaci a přidělení lékaře pověřeného dohledem na celou dobu 6 měsíců.
 • Následně je nutno kontaktovat primáře daných oddělení CHIR, ARO,GPK,PED a INT vždy jeden měsíc na daném oddělení + jeden měsíc na jednom z těchto oddělení dle vlastního rozhodnutí. Kontakty jsou k dispozici na bulovka.cz
 • Je nutno aby zájemce o praxi zaslal e-mailem na gabriela.vankova@bulovka.cz nebo osobně doručil na oddělení vzdělávání
 • Kopii rozhodnutí MZ ČR
 • Objednávku specializační stáže – aprobační zkoušky (která je k dispozici na stánkách FNB)
 • Kopii pasu
 • Fotku na jmenovku

Objednávku je nutno vyplnit a zaslat na každé dané oddělení zvlášť. Na základě objednávek, bude vystavena individuální smlouva.

Praxi lze absolvovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.