Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Nemocniční kaplani

Nemocniční kaplani nabízí

duchovní péči lidem jakéhokoliv vyznání i bez vyznání

Komu je určena?

Duchovní péče je určena nemocným, jejich blízkým i příbuzným a personálu, který o ně pečuje.

Co nabízí?

Naslouchání, rozhovor, povzbuzení, podporu a provázení, posilu, mlčenlivou přítomnost u lůžka, modlitbu, četbu z Bible, bohoslužby a svátosti.

Kdy ji vyhledat?

Když si kladete spirituální nebo existenciální otázky.
Když potřebujete podporu v emočně náročném období.
Když si chcete popovídat o běžných starostech nebo radostech.

K čemu slouží?

Cílem je přispívat ke snížení stresu, pomáhat pacientům i jejich blízkým vyrovnat se s nemocí, úrazem či smrtí a motivovat je k otevřenější spolupráci se zdravotnickým personálem.

Kdo ji poskytuje?

Nemocniční kaplan, speciálně vyškolený, vyslán státem uznanou církví a akceptován zdravotnickým zařízením, v němž tuto službu poskytuje. Spolupracuje s duchovními ostatních denominací a na vyžádání zprostředkovává nemocným, jejich příbuzným a personálu, kontakt s nimi.

V Nemocnici Na Bulovce ji zajišťuje Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D., Mgr. Eržika Frinková, Mgr. Matěj Hájek, Th.D., kteří jsou členy multidisciplinárního týmu lékařů, psychologů, NLZP a sociálních pracovnic. Od dubna 2015 s duchovní službou spolupracují tři externí nemocniční kaplani.

Jak o ni požádat?

Prostřednictvím personálu, telefonicky nebo e-mailem:

Kancelář „Zámeček“ (budova č.20): +420 266 082 468, (zkr. volba 2468)
Mobil non stop: 735 168 721 (zkr. volba 6427), kaplani@bulovka.cz
M.Solárová: 773 870 978, (zkr. volba 6594), magdalena.solarova@bulovka.cz
E. Frinková, 731 213 950 (zkr.volba) 6150), erzsebet.frinkova@bulovka.cz
M. Hájek: 702 147 267, (zkr. volba 6131), matej.hajek@bulovka.cz

Externí nemocniční kaplani:

Mgr. P. Fatka Jan, O. Carm., 731 429 596, fatka@karmel.cz
Th.Dr. Lukešová Anna, 733 528 811, annaluk22@gmail.com
Mgr. Mičo Milan, Th.D., 608 363 218, mmico@seznam.cz

Služba Římskokatolické církve

  • mše svatá je každý pátek v 15.45 hod. (budova č.8., 2. patro, přístup od pavilonu č.7). Službu zajišťuje Mgr. P. Fatka Jan, O. Carm., 731 429 596, fatka@karmel.cz
  • Při nezastižení katolického duchovního volejte dispečink 731 144 144 – non stop