Nemocniční kaplani

Nabízíme pacientům, příbuzným i pracovníkům nemocnice:

 

– osobní rozhovor, laskavé setkání,

– lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci,

– hledání cest, jak lidsky důstojně zvládnout obtížnou situaci,

– překonávat osamění, hledat motivaci, porozumění a naději,

– průvodce v těžkém období,

– četbu Bible, modlitbu, svátosti.

Zachovává mlčenlivost, respektuje svobodu svědomí.Nabídka platí bez ohledu na světový názor, vyznání, církevní či náboženskou příslušnost.

 

Kancelář „Zámeček“: budova číslo 20

Kaple: budova číslo 3 – přízemí budovy (spojovací chodba)

Telefon: +420 266 082 468

Mobil: 735 168 721

E-mail: kaplani@bulovka.cz

 

Kaple a bohoslužby v NNB:

st 15.30 hod Modlitby za uzdravení

pá 15.30 hod Mše svatá

ne 8.30 hod Mše svatá

Kaple se nachází v přízemí budovy č. 3 – spojovací chodba. Místnost slouží také k rozhovorům s nemocničními kaplany (po předchozí domluvě).

Svátostnou službu zajišťuje katolický kněz Mgr. Jan Fatka, O.Carm., 731 429 596, fatka@karmel.cz.

Při nezajištění katolického duchovního volejte dispečink – 731 144 144.