Nemocniční kaplani

Duchovní péče v Nemocnici Na Bulovce

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Nemocnice Na Bulovce, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.

Nemocniční kaplani

Kaplani v Nemocnici Na Bulovce jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Kaple Božího Milosrdenství
Nemocniční kaple se nachází v budově číslo 3, v přízemí, ve spojovací chodbě. Toto místo je otevřeno pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem.

Kaple v Nemocnici Na Bulovce je otevřena denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny večerní.

Bohoslužby a pobožnosti se zde konají třikrát týdně:
– středa 15.30 hod. Adorace, modlitby za nemocné
– pátek 15.30 hod. Mše svatá
– neděle 8.30 hod. Mše svatá

Svátostná služba je zajišťována katolickým knězem.

Spřátelené weby:
Asociace nemocničních kaplanů

 • Mgr. Jan Kolouch
  nemocniční kaplan NNB
  koordinátor
  Římskokatolická církev

 • Mgr. Jan Fatka, O.Carm.
  nemocniční kaplan NNB
  katolický kněz
  Římskokatolická církev
 • Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D.
  nemocniční kaplanka NNB
  Římskokatolická církev
 • Mgr. Olga Mrázková
  nemocniční kaplanka NNB
  farářka Českobratrské církve evangelické
 • Mgr. Lenka Payne
  nemocniční kaplanka NNB
  Českobratrská církev evangelická


Nemocnice Na Bulovce
Budova číslo 20, “Zámeček”
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
telefon: +420 26608 2468
mobil: +420 735 168 721
e-mail: kaplani@bulovka.cz

O zprostředkování kontaktu s kaplanem může pacient požádat sestru na oddělení.
Služba nemocničních kaplanů je bezplatná.