Nemocniční kaplani

Nemocniční kaplani nabízí péči lidem jakéhokoliv vyznání i bez vyznání

Komu je určena?

Duchovní péče je určena nemocným, jejich blízkým i příbuzným, a personálu, který o ně pečuje.

Co nabízí?

Naslouchání, rozhovor, povzbuzení, podporu a provázení, posilu, mlčenlivou přítomnost u lůžka, modlitbu, četbu z Bible, bohoslužby a svátosti.

Kdy ji vyhledat?

  • Když si kladete spirituální nebo existenciální otázky
  • Když potřebujete podporu v emočně náročném období
  • Když si chcete popovídat o běžných starostech nebo radostech

K čemu slouží?

Cílem je přispívat ke snížení stresu, pomáhat pacientům i jejich blízkým vyrovnat se s nemocí, úrazem či smrtí a motivovat je k otevřenější spolupráci se zdravotnickým personálem.

Kdo ji poskytuje?

Nemocniční kaplan, speciálně vyškolený, vyslán státem uznanou církví a akceptován zdravotnickým zařízením, v němž tuto službu poskytuje. Spolupracuje s duchovními ostatních denominací a na vyžádání zprostředkovává nemocným, jejich příbuzným a personálu, kontakt s nimi.
V Nemocnici Na Bulovce ji zajišťuje Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D., Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D., Mgr. Jan Kolouch, P. Mgr. Jan Fatka, O. Carm., Ing. Zuzana Andreas, Th.D., kteří jsou členy multidisciplinárního týmu lékařů, psychologů, NLZP a sociálních pracovnic.

Jak o ni požádat?

Prostřednictvím personálu, telefonicky nebo e-mailem:
Kancelář Zámeček (budova č. 20): +420 266 082 468, (linka 2468), kaplani@bulovka.cz
Mobil – non stop: 735 168 721, zkrácená volba 6427, kaplani@bulovka
M.Solárová: koordinátorka – zkr. volba 6495, magdalena.solarova@bulovka.cz
P. Kokaislová, zkr. volba 6150, pavla.kokaislova@bulovka.cz
J. Kolouch, zkr. volba 6131, jan.kolouch@bulovka.cz
Z. Andreas, zkr. volba 6594, kaplan dobrovolník

Služba Římskokatolické církve

Mše svatá v pátek v 15,45 hod., v neděli v 8,30 hod. budova č. 3 spojovací chodba – přístup od občerstvení Café
Službu zajišťuje Mgr. P. Fatka, O.Carm. 731 429 596, fatka@karmel.cz.
Při nezajištění katolického duchovního volejte dispečink 731 144 144 – non stop.