Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Oddělení klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Bulovce zajištuje:
I./Péči o hospitalizované pacienty na všech odděleních Nemocnice Na Bulovce
II./Ambulanci klinické psychologie: dětští i dospělí pacienti

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Další průběžné a aktuální informace lze sledovat na:
https://www.facebook.com/psychoterapieBulovka/

Psychologové Oddělení klinické psychologie NNB:

A/Dětští a dospívající pacienti

 • PhDr.Jiří Los, vedoucí OKP, kontakt: 26608 2385

B/Dospělí pacienti

 • PhDr. Richard Braun, Ph.D., kontakt: 266 08 2347, e-mail:psychoterapie@bulovka.cz. Poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychodynamicky orientovanou psychoterapii. V rámci hospitalizací pracuje zejména s pacienty z AIDScentra a Infekční kliniky NNB. V rámci ambulance se zaměřuje na problematiku kvality života a sociální opory, problematiku HIV/AIDS. K cílovým skupinám patří zejména klienti v akutní osobní krizi.

 • Mgr.Lenka Procházková, kontakt: 26608 3489, e-mail: psychoterapie@bulovka.cz, mobil: +420 604 191 510. Poskytuje individuální a skupinovou psychoterapii (integrativní a gestalt psychoterapie), nácvik relaxačních technik, trénink kognitivnícíh dovedností. Jako psycholog pečuje o dlouhodobě hospitalizované pacienty na Interní klinice a Centru následné ošetřovatelské péče NNB, v rámci ambulance je zaměřena na léčbu dospělých pacientů neurotických, psychosomatických a lehčích osobnostních poruch. Rozšiřuje možnosti psychologické péče o hospitalizované pacienty (a případně i ambulantní) o podpůrnou psychoterapii asistovanou terapeutickým zvířetem.

 • Martin Dlabal,PhD., kontakt: 26608 3271. Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči, např.krizovou psychologickou intervenci.

 • PhDr. Radka Kulhánková, kontakt: 26608 4206 psychoterapeutické a krizové intervence pro ambulantní i hospitalizované pacienty (Klinika radiční onkologie) se obvykle zaměřují přímo na konkrétní příznaky a problémy, související s nemocí a její léčbou: redukce úzkosti a deprese, zmírnění pocitů izolace, bezmoci a beznaděje, otevřenější komunikaci s blízkými lidmi, posílení compliance a lepší spolupráce s lékařským týmem. Rozsah i délka se řídí pacientovými potřebami a jeho celkovým zdravotním stavem – krátkodobé (v rozsahu několika setkání v průběhu týdnů) slouží k překlenutí obtížného období v určité fázi nemoci, dlouhodobé (v trvání několika měsíců až let), nabízejí systematické, komplexní řešení osobní situace. Je rovněž možné pracovat s rodinnými příslušníky pacientů.

Ambulantní péče

Individuální systematická psychoterapie (dospělí):

 • PhDr.Richard Braun,PhD.: individuální psychoterapie a poradenství HIV/AIDS, psychodynamická psychoterapie individuální, krizová intervence,párová psychoterapie, párová psychoterapie sexuálních minorit, poradenství v rodičovství sexuálních menšin. Případně je možné přijmout i dospívající a adolescenty. Testování způsobilosti podle vyhlášky 60/2006 Sb. Ordinace v úterý a pátky. Telefonický kontakt: 26608 2347, e-mail: psychoterapie@bulovka.cz

 • Mgr.Lenka Procházková: individuální systematická psychoterapie pacientů s obtížemi neurotického a psychosomatického charakteru, příp. u pacientů s¨lehčími osobnostními poruchami. Telefonický kontakt: 26608 3489, e-mail: psychoterapie@bulovka.cz, mobil: +420 604 191 510

Skupinová psychoterapie (dospělí):

 • Polouzavřená terapeutická skupina: 1x týdně, čtvrtek 16.30- 18.00hod, vhodná pro klienty s neurotickými obtížemi (depresivní a úzkostná symptomatologie, fobie,…), vztahovými problémy, klienty v dlouhodobé stresové situaci, klienti s potížemi se, kterými přichází do somatických ambulancí mají spíše psychosomatický charakter a jsou to alespoň částečně otevřeni to nahlédnout.

 • Otevřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik relaxačních technik: 1x týdně

 • Uzavřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik kognitivních dovedností: 1x týdně

Tyto uvedené aktivity vyžadují úvodní indikační rozhovor s jedním z psychologů, prosím kontaktujte PhDr.Brauna nebo Mgr.Procházkovou, kontakt: psychoterapie@bulovka.cz

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Další průběžné a aktuální informace lze sledovat na: https://www.facebook.com/psychoterapieBulovka/

Specifikem Oddělení klinické psychologie je psychoterapie asitovaná terapeutickým zvířetem, programy probíhají v rámci Canisterapeutického centra: https://www.facebook.com/CanisterapeutickeCentrum/

Ambulance dětské klinické psychologie:

 • PhDr.Jiří Los: Telefonický kontakt: 26608 2385

 Lůžková péče

Individuální podpůrná psychoterapie u lůžka pacienta, krizová intervence.

 • Phdr.Jiří Los: péče o pacienty Dětského oddělení

 • PhDr.Richard Braun,PhD.: péče o pacienty AIDS centra NNB a Infekční kliniky

 • Mgr.Lenka Procházková: péče o pacienty Interní kliniky a Centra následné ošetřovatelské péče

 • PhDr.Radka Kulhánková: péče o onkologické pacienty

 • Martin Dlabal,PhD.: psychologická konsiliární vyšetření a podpůrná psychoterapeutické péče na dalších odděleních

Oddělení klinické psychologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce