Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Oddělení klinické psychologie

PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Klinický psycholog a psychoterapeut poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychodynamicky orientovanou psychoterapii. Zaměřuje se na problematiku kvality života a sociální opory, problematiku HIV/AIDS. K cílovým skupinám patří též dospívající, adolescenti a klienti v akutní osobní krizi.

Dr. Dlabal

Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.

V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči, např. krizovou psychologickou intervenci na tel. 266083271.

Dr. Radka Kulhánková

Psychoterapeutické a krizové intervence pro ambulantní i hospitalizované pacienty se obvykle zaměřují přímo na konkrétní příznaky a problémy, související s nemocí a její léčbou:

 • redukce úzkosti a deprese
 • zmírnění pocitů izolace, bezmoci a beznaděje
 • otevřenější komunikaci s blízkými lidmi
 • posílení compliance a lepší spolupráce s lékařským týmem

Rozsah i délka se řídí pacientovými potřebami a jeho celkovým zdravotním stavem – krátkodobé (v rozsahu několika setkání v průběhu týdnů) slouží k překlenutí obtížného období v určité fázi nemoci, dlouhodobé (v trvání několika měsíců až let), nabízejí systematické, komplexní řešení osobní situace. Je rovněž možné pracovat s rodinnými příslušníky pacientů.

   Ambulantní péče:

 • individuální psychoterapie a poradenství HIV/AIDS
 • psychodynamická psychoterapie individuální i skupinová
 • krizová intervence
 • párová psychoterapie
 • párová psychoterapie sexuálních minorit
 • poradenství v rodičovství sexuálních menšin
 • terapie dospívajících a adolescentů
 • testování způsobilosti podle vyhlášky 60/2006 Sb.

Ordinace v úterý a pátky. Telefonická kontakt: 266 082 347, či mail braunr@volny.cz

 Lůžková péče:

 • individuální psychoterapie
 • krizová intervence
 • terapie vážně nemocných

Oddělení klinické psychologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce