Nadační fond LuckyBe vznikl v návaznosti na předchozí charitativní činnost společnosti LuckyBe s.r.o. v rámci projektu LuckyBe dětem, na kterou tak navázal. Nadační fond LuckyBe získává finanční prostředky pro pomoc dětem na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Spoluzakladatelkou a ambasadorkou Nadačního fondu LuckyBe je jedna z nejznámějších televizních tváří Lucie Borhyová.

Lucie se dlouhodobě věnovala různé charitativní činnosti, ale cítila potřebu tuto soustředit na jediný projekt, proto se rozhodla založit Nadační fond LuckyBe, který aktuálně podporuje Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, jehož je současně Lucie patronkou.

Předčasně narozené děti potřebují tu nejkvalitnější péči, která je vysoce odborně, ale i finančně náročná. Nadační fond LuckyBe se snaží získávat prostředky pro nákup lékařské techniky a dalšího nutné vybavení pro Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Za poslední tři roky dokázal projekt LuckyBe dětem darovat přístroje a vybavení za více než milion korun. Má to smysl!

 

Jak pomoci? 

Neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Bulovka můžete přispět libovolnou částkou na tento transparentní účet, který je veden u KB pod číslem: 115-3519540277/0100.

Na internetových stránkách Komerční banky a.s.: www.kb.cz v nabídce „Ostatní služby“ ve složce „Transparentní účty“ je veden účet s názvem: LuckyBe dětem č.ú.: 115-3519540277/0100. Na tomto účtu jsou viditelně evidovány veškeré příchozí i odchozí transakce.

Pomoci můžete ale i jinak! Lucie Borhyová založila značku LuckyBe, kde formou nákupu produktů LuckyBe také přispějete na Nadačnímu fondu LuckyBe.

Veškeré finanční prostředky, které Nadační fond LuckyBe získá jsou soustředěny na výše uvedeném transparentním účtu a tyto prostředky jsou určeny výlučně pro charitativní účel. Nadační fond LuckyBe tyto prostředky nepoužívá pro financování vlastní činnosti, ale používá je pouze za účelem naplnění svého charitativního cíle.