Centrum porodní asistence

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Neonatologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.
CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky. CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře. Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.
Potřeba změnit přístup k vedení fyziologického porodu je vnímána nejen rodičkami, ale i odbornou veřejností. CPA následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i jejího doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok ve změně pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a novorozenci.
V nejbližším období čeká CPA další rozvoj. Na podzim 2019 se porody přesunou z porodního sálu do dvou nově vzniklých porodních apartmánů. Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou budou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA v Nemocnici Na Bulovce rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

Milé nastávající maminky,
vítejte na stránkách Centra porodní asistence (CPA), které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce.
Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naše porodní asistentky a lékaři s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Co nabízí Centrum porodní asistence?
Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče.
Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v péči porodní asistentky. V rámci CPA si můžete zvolit konkrétní porodní asistentku, která se o vás bude starat před porodem a doprovázet vás k porodu, můžete využít možnosti nonstop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy. Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí, a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým miminkem.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?
Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete našeho lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do CPA. Služby CPA poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu v Nemocnici Na Bulovce, kapacita Centra je zatím omezena.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?
Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská konzultace nebo pomoc je v případě potřeby okamžitě k dispozici.

Chtěla bych rodit v CPA. Jak mám postupovat?
Služby CPA poskytujeme pouze těhotným registrovaným k porodu v Nemocnici Na Bulovce. Nejprve se tedy registrujte zde (odkaz). První návštěva v porodnici poté probíhá mezi 36. a 37. týdnem těhotenství za přítomnosti našeho lékaře. Na první vyšetření v prenatální poradně s lékařem se objednávejte na tel. čísle 266 083 291, každé po-pá mezi 8-11 hodinou. Pokud je těhotenství fyziologické a nemáte žádné závažné onemocnění, nabídne vám lékař možnost absolvovat předporodní péči a porod s porodní asistentkou – v CPA. Lékař také zodpoví vaše případné dotazy a sestra vás do poradny CPA objedná. Pokud se chcete již před tím setkat s některou z našich porodních asistentek a domluvit si individuální péči, můžete je kontaktovat. Profily našich porodních asistentek a kontakty na ně naleznete zde (odkaz). Pokud máte další dotazy, zavolejte nám na telefonní číslo: 266 083 283 každý všední den od 10 do 11 hodin nebo napište email na: alena.wernerova@bulovka.cz.

Jak často budu chodit na kontroly?
Do těhotenské poradny CPA budete zvána jednou týdně až do doby dvou dnů po termínu porodu. Pokud porod nenastane do dvou dnů po termínu, budete sledována dvakrát týdně a kontrola v CPA proběhne pod dohledem lékaře, protože přenášení vyžaduje jinou frekvenci sledování i jiná vyšetření a rozvahu o případném časování porodu. Pokud bude vše v pořádku, můžete i při přenášení následně rodit pouze s porodní asistentkou. V případě, že by byl porod z důvodu přenášení vyvoláván, dohlédne na něj lékař.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?
V CPA si můžete vybrat svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu mít u porodu konkrétní porodní asistentku, i když porod povede lékař?
Pokud máte zájem o to, aby se o vás v průběhu porodu starala vámi vybraná porodní asistentka, i když porod povede lékař (v případě porodu, jehož vedení není v kompetenci samotné porodní asistentky), můžete se s porodní asistentkou domluvit. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA. Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu být klientkou Centra porodní asistence, i když si nechci zaplatit balíček nadstandardních služeb a nepotřebuji mít v předporodní péči nebo u porodu konkrétní porodní asistentku?
Ano, můžete. Klientce CPA poskytneme standardní předporodní a porodní péči. V obvyklém provozu porodního sálu však nemůžeme zaručit, že se o vás bude starat po celou dobu porodu pouze jedna porodní asistentka. Hrazená individuální péče porodní asistentky CPA má oproti standardní péči výrazné výhody – porodní asistentka má na starosti pouze svoji klientku, nestará se o další příjmy k porodům a další rodící ženy, a je tak klientce kdykoliv plně k dispozici.

Jak probíhá příjem?
Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu a péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zaplacený nadstandardní balíček služeb, kompletně se o vás postará vámi vybraná porodní asistentka.

Kdo jsou porodní asistentky Centra porodní asistence?
Porodní asistentky CPA jsou asistentky, které se aktivně zapojily do projektu CPA a mají zájem vést předporodní péči a porody samostatně. Všechny porodní asistentky CPA pracují zároveň v běžném provozu porodnice Nemocnice Na Bulovce, znají tedy dobře místní prostředí. Ne všechny porodní asistentky zdejší porodnice jsou zároveň asistentkami CPA. Profily našich porodních asistentek CPA naleznete zde: www. bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/centrum-porodni-asistence/. Je také možné se s nimi potkat osobně v CPA Nemocnice Na Bulovce.

Co když nastanou nějaké komplikace?
Pokud zjistíme v průběhu předporodního sledování jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budou respektována moje přání ohledně průběhu porodu?
Pokud to situace dovolí, snažíme se porodní přání plně respektovat. Většina porodních přání se týká věcí, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů. Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Protože nás zajímá váš názor, sestavili jsme Dotazník porodních přání (zde), který obdržíte během předporodní péče. Jak byste si péči během porodu představovaly, si můžete doma v klidu promyslet. Porodní přání s vámi v rámci předporodní péče rádi probereme. Pokud by při porodu nastaly situace, kdy by vaše představy a požadavky nešlo dodržet, pokusíme se pro vás společně najít nejlepší alternativu. Naše postoje k nejčastějším bodům porodních přání a plánů najdete v hlavní nabídce v sekci Porodní plán.

Je v Centru porodní asistence možný porod do vody?
Porod do vody není v porodnici Nemocnice Na Bulovce ani v Centru porodní asistence z organizačních a technických důvodů možný.

Umožňujete ambulantní porod?
Ambulantní porod je v porodnici Nemocnice Na Bulovce i v CPA možný, pokud to zdravotní stav vás a vašeho dítěte dovolí. V případě, že si přejete odejít domů i s dítětem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je vhodné, abyste byla předem domluvena s registrujícím pediatrem vašeho dítěte ohledně převzetí do péče.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?
Nemocnice Na Bulovce podporuje tzv. bonding, což je úzká vzájemná interakce maminky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho maminky (tzv. kontakt kůže na kůži). Pokud je poporodní adaptace vašeho dítěte dobrá, strávíte společně na sále první dvě hodiny a poté budete spolu i na oddělení šestinedělí. Tzv. rooming-in, tedy společný pobyt maminky s dítětem na pokoji, je možný na všech pokojích.

Může mě při porodu doprovázet blízká osoba?
Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je třeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech nebude počet doprovázejících osob omezen, přítomni budou moci být i sourozenci vašeho novorozeného dítěte.

Může s námi být na pokoji partner?
Na oddělení šestinedělí může se ženou celou dobu pobývat i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů.

Budu mít v rámci balíčku nadstandardních služeb k dispozici svoji porodní asistentku i během pobytu na oddělení šestinedělí nebo po propuštění z porodnice?
Zatím to možné není. Tuto službu připravujeme.

Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Nemocnice Na Bulovce.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+0).
Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č. 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: po–pá 10:00–14:00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden. Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

V době plánované uzávěry porodního sálu a oddělení šestinedělí v termínu 18.5.2020 až 25.5.2020 bude pro akutní případy zajištěn náhradní porodní box, péči o ostatní rodičky převezmou pražské porodnice. Těhotenské poradny budou v době uzávěrů ve standardním provozu.

Děkujeme za registraci na naší klinice a těšíme se na setkání.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/

Adriana Nerudová - porodní asistentka Adriana Nerudová
adriana.nerudova@bulovka.cz

Jako porodní asistentka a také žena mohu poskytnout emotivní přístup a maximální pochopení pro individuální prožívání porodu.Adriana absolvovala v roce 2003 Vyšší zdravotní školu a jak ráda s nadsázkou uvádí, dál její praxe pokračovala vlastními porody. Má pět dětí, o které naplno pečovala až do roku 2017, kdy se vrátila do práce. Zvolila porodnici Nemocnice Na Bulovce, kde sama rodila a kde byla velmi spokojena. O práci na porodním sále vždy snila a nyní může navíc čerpat i z vlastních bohatých zkušeností, protože většina jejích porodů probíhala s porodní asistentkou. Mluví německy, polsky, částečně anglicky.

Alena Chocová - porodní asistentka Alena Chocová
alena.chocova@bulovka.cz

Dokážu psychicky podpořit, jsem vděčná za větší kontakt s maminkou a dělá mi radost, že můžu ženu provázat celým porodem.Alena vystudovala střední školu a vyšší odbornou školu jako porodní asistentka. Do GPK Nemocnice Na Bulovce nastoupila hned po škole. Doma má dvě děti a psa, sportuje, čte, má ráda hory, zvířata, naslouchá přírodě. Nemá ráda administrativu, baví ji být na porodním sále a v kontaktu s nastávajícími maminkami.

 

 

 

Andrea Veselá - porodní asistentka Andrea Veselá
andrea.vesela@bulovka.cz

Práce porodní asistentky je pro mě životní náplní a láskou. V Centru porodní asistence se velmi těšíme na společnou cestu za novými životy.Andrea absolvovala bakalářské studium porodní asistence na Vysoké škole zdravotnické v Praze. Do Nemocnice Na Bulovce začala docházet před čtyřmi lety, vykonávala zde i odbornou studijní praxi a odvedla 40 porodů ke státním závěrečným zkouškám. Nyní nastoupila na porodní sál NNB na plný úvazek. Mluví plynně anglicky. Centrum porodní asistence je podle ní velkou příležitostí pro zdokonalení individuální péče o budoucí maminky a jejich miminka.

 

Jana Salamánková - porodní asistentka Jana Mikulášová
jana.mikulasova@bulovka.cz

Už od střední jsem chtěla k miminkům. V porodnici jsem nejspokojenější, tady jsem se našla a svoji práci zbožňuji.Jana vystudovala obor Porodní asistentka na Vysoké škole zdravotnické v Praze 5. V této oblasti pracuje přes 10 let, stále na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Na Bulovce. Prošla zde různými odděleními, např. ambulancí, operačním sálem, oddělením konzervativní gynekologie a konečně porodnicí. Jako porodní asistentka se vždy snaží budoucí maminku psychicky podpořit, naladit se na stejnou vlnu, zbavit ji stresu a co nejvíc s ní komunikovat.

 

Jindřiška Foldynová - porodní asistentka Jindřiška Foldynová
jindriska.foldynová@bulovka.cz

Jsem ráda, že se porodnictví dostává zpět do rukou a kompetencí porodních asistentek. Je důležité o porodu přemýšlet srdcem, nesnažit se maminku vměstnat do tabulek.“

Jindřiška vystudovala nástavbu v oboru porodní asistentka, Filosofickou fakultu Brno, systematickou a klinickou psychologii, dále Národní centrum pro obory ve zdravotnictví Brno, obor Patologické stavy v gynekologii a porodnictví. Nejraději tráví čas se svojí rodinou, k adrenalinovým sportům už přivedla i své vnuky. Mluví anglicky a rusky, částečně arabsky. Pracovala například v nemocnici v Děčíně, v Motole a Na Bulovce, má zkušenosti i ze zahraničí.

 

Zlata Kocmanová - porodní asistentka Zlata Kocmanová
zlata.kocmanova@bulovka.cz

Ke zdravotnictví tíhnu od mala, mám ráda kontakt s maminkami a porodní část komunikace. Baví mě s ženami vymýšlet, co konkrétně jim bude nejvíc vyhovovat.Zlata dokončila studium porodní asistence na pražské Vysoké škole zdravotnické. V současnosti ještě studuje magisterský obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Již čtvrtým rokem dochází do porodnice Nemocnice Na Bulovce. Podle jejího názoru by minimálně polovina zdejších maminek mohla rodit v Centru porodní asistence, protože jsou zdravé a zcela bez obtíží. Vždy se snaží vyhovět a vysvětlit, jak se na porod co nejlépe připravit.

 


Porod v Nemocnici na Bulovce volí narůstající počet žen, které přicházejí s porodními plány.
Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze splnit; některým můžeme vyjít vstříc jen v případě fyziologicky probíhajících porodů. Občas se však setkáváme s požadavky, které splnit nelze, ať už z technických důvodů nebo kvůli bezpečnosti pro matku a dítě. A protože nás názory na průběh porodu a poporodní péči zajímají, vytvořili jsme pro naše rodičky dotazník dotazník porodních přání. Pomáhá nám zkvalitňovat úroveň porodnické péče.

Kromě toho doporučujeme všem těhotným, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde:

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 2-3 hodiny).

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum (1x za 2-3 hodiny).

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Přenášení
Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzažší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. Pokud se porod zkomplikuje a je nutná anestezie, je vhodné být nalačno, významně se tak snižuje riziko komplikací spojených s anestezií.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné. V minulém roce jsme provedli epiziotomii u 50% porodů prvorodiček a u 13% všech ostatních porodů. Správně indikovaná epiziotomie je prevencí závažných poranění hráze.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání kdykoliv dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první 2 hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na pravé ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1-3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10% dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí (72 hodin), je třeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je potřeba mít předem zajištěného pediatra, který převezme dítě do péče, vyšetří ho do 24 hodin od propuštění z porodnice a zajistí odběr novorozeneckých screeningů (mezi 48.-72. hodinou života). Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou „negativního reverzu“.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový nebo patologický, rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Dle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou.
Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.


CPA
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
Praha 8 Libeň

 • Alena Wernerová

  Porodní asistentka

  Alena Wernerová
  telefon: +420 266 083 283
  každý všední den od 10 do 11 hodin.
  email: alena.wernerova@bulovka.cz

Na tomto čísle nebo emailu se můžete zeptat na to, co vás zajímá ohledně CPA, objednat se na vyšetření nebo konzultaci a/nebo si domluvit schůzku s konkrétní porodní asistentkou.

Centrum porodní asistence se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balíček porodních služeb – nadstandardní péče: 12000 Kč

Nadstandardní péče: V CPA si vyberete svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi.

Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu a péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.