Centrum porodní asistence

První Centrum porodní asistence v České republice vzniklo na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a NNB a Neonatologickém oddělení NNB. Založeno bylo v únoru 2019, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Centrum porodní asistence nabízí respekt k přání budoucí matky a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí.

V Nemocnici Na Bulovce tak má rodička nově na výběr. Buď zvolí klasický porod s lékařem, nebo využije služby Centra porodní asistence a porod pouze pod vedením porodní asistentky. O jednu rodičku se stará vždy jedna asistentka, která vede i předporodní péči a příjem k porodu. V současnosti je v Centru porodní asistence aktivně zapojeno sedm porodních asistentek a tým se bude dále rozšiřovat.

Centrum porodní asistence má zároveň definována jasná kritéria komplikací porodu, kdy je přivolán okamžitě dostupný lékař. Díky umístění přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost ihned vyřešit případné nepředvídatelné komplikace a kritické stavy, aby na konci bylo zdravé miminko a spokojená maminka.

Po porodní alternativě při vedení fyziologického porodu volají dlouhodobě jak některé rodičky, tak porodní asistentky. Centrum porodní asistence následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok v pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a k novorozenci.

V nejbližším období čeká Centrum porodní asistence další rozvoj. Na podzim 2019 se porody přesunou z porodního sálu do dvou nově vzniklých porodních pokojů. Apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou budou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se Centrum porodní asistence v Nemocnici Na Bulovce rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

Milé nastávající maminky,
vítejte na stránkách Centra porodní asistence, které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Neonatologického oddělení NNB.

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naši lékaři a porodní asistentky s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče. Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým a opečovaným miminkem.

Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v individuální péči porodní asistentky. V rámci Centra porodní asistence si můžete zvolit porodní asistentku, která vás bude doprovázet k porodu, využít možnosti non-stop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?
Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do Centra porodní asistence. Služby Centra porodní asistence poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu v Nemocnici Na Bulovce, kapacita Centra je omezena – do budoucna však chystáme jeho rozšíření.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?
Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská pomoc je v případě potřeby kdykoliv k dispozici.

Kdy se musím rozhodnout?
První návštěva registrované rodičky v porodnici je mezi 36. a 37. týdnem těhotenství a probíhá za přítomnosti lékaře. Pokud je těhotenství fyziologické a nemáte žádné onemocnění (s výjimkou poruchy štítné žlázy v těhotenství), nabídne vám lékař možnost pokračovat dále se sledováním a porodem v rukou porodní asistentky – v Centru porodní asistence. Před předáním do péče Centra porodní asistence ještě absolvujete ultrazvukové vyšetření.

Jak probíhá příjem a porod v Centru porodní asistence?
V péči Centra porodní asistence váš příjem provádí vždy jen jedna porodní asistentka, k ní pak chodíte do prenatální poradny. Můžete s ní podrobně probrat svá porodní přání a představy, bude vás doprovázet i k porodu. Pokud je vám porodní asistentka přidělena, je tato péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Druhá varianta je nadstandardní, umožní vám vybrat si jednu z našich sedmi porodních asistentek. K vybrané porodní asistentce budete chodit do prenatální poradny, můžete využít její nonstop telefonické konzultace, bude se o vás individuálně starat v průběhu porodu. Tato péče je hrazena zakoupením porodního balíčku služeb, který stojí 7 000 Kč. Pokud vámi vybraná porodní asistentka nemůže k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu Centra porodní asistence – vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Profily našich porodních asistentek naleznete od března 2019 na stránce: www. bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/centrum-porodni-asistence/. Je také možné se s nimi potkat osobně v Centru porodní asistence Nemocnice Na Bulovce.

Jak často budu chodit na kontroly?
V těhotenské poradně Centra porodní asistence budete vyšetřena jednou týdně až do doby dvou dnů po termínu porodu. Pokud porod nenastane do dvou dní po termínu, budete opět předána do sledování lékařem, protože přenášení vyžaduje jinou frekvenci sledování i jiná vyšetření a rozvahu o případném časování porodu.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?
V Centru porodní asistence si můžete vybrat i svou porodní asistentku, která vám může přijet k porodu a celou dobu porodu a pobytu na porodním sále se o vás individuálně starat. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením porodního balíčku služeb. Pokud vaše vybraná porodní asistentka nemůže k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu Centra porodní asistence – vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Jak probíhá příjem?
Pokud jste v péči Centra porodní asistence, váš příjem k porodu a péči při porodu a při pobytu na porodní sále provádí porodní asistentka. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Co když nastanou nějaké komplikace?
Pokud zjistíme v průběhu předporodního sledování jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?
Nemocnice Na Bulovce již delší dobu praktikuje tzv. bonding, tedy přiložení dítěte ihned po porodu na kůži matky (časnou iniciaci kojení) a koncept minimální separace při a po porodu. Díky modernímu vybavení mohou novorozenci první dvě hodiny po porodu zůstat za plného komfortu v těsné blízkosti matky, tedy na jejím hrudníku. Miminko tak neopustí maminku po celou dobu hospitalizace v naší porodnici. Zůstávají spolu nejen bezprostředně po porodu v průběhu dvou hodin, kdy maminku sledujeme na porodním sále, ale také spolu odjíždějí na oddělení šestinedělí, a pak spolu stráví celý pobyt v naší porodnici.

Může s námi být na pokoji manžel?
Na oddělení šestinedělí může celou dobu pobývat s maminkou po porodu i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů. V letošním roce plánujeme výstavbu dalších porodních apartmánů, které zajistí absolutní soukromí pro rodící ženu a její doprovod.

Centrum porodní asistence

Gynekologicko-porodnická klinika

 

Přednosta

Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
e-mail: michal.zikan@bulovka.cz 

Porodní asistentka

Alena Wernerová, MBA
e-mail: alena.wernerova@bulovka.cz
telefon: +420 266 083 283

Prosíme volejte mezi 10 – 11 hodinou.

Neonatologické oddělení

Primář

MUDr. Martin Čihař
telefon: +420 26608 3247
e-mail: martin.cihar@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Jaroslava Saxlová
telefon: +420 26608 3241
e-mail: jaroslava.saxlova@bulovka.cz

Lékaři

MUDr. Lucia Haruštiakova
lucia.harustiakova@bulovka.cz

MUDr. Klára Klenková
klara.klenkova@bulovka.cz

Centrum porodní asistence se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.