Anesteziologická péče v souvislosti s porodem

S maminkami na porodnici se nejčastěji vídáme při zajišťování porodní epidurální analgezie („epidurálu“) a anestezie u plánovaného císařského řezu.  Jsou ale situace neplánované, často akutní, které rovněž vyžadují poskytnutí anestezie. V těchto situacích je čas na předání informací a jejich vzájemnou výměnu omezen nebezpečím z prodlení či nepohodlím maminky. Z těchto důvodů bychom zde chtěli budoucí maminky seznámit s tím, co je v našich rukách čeká a zlepšit tak naší vzájemnou důvěru a spolupráci.

Anesteziologickou péči na porodnici poskytuje anesteziologický tým ARO FNB: lékař anesteziolog a anesteziologická sestra. Na porodnici zajišťují podávání epidurální analgezie, anestezie svodné (spinální, epidurální) a celkové. Ve spolupráci s porodníkem se podílí na řešení život ohrožujících stavů, případně pacientky předává ke komplexní resuscitační péči na lůžkové oddělení ARO FNB.

Anestezie = znecitlivění.
Analgezie = úleva od bolesti.


Co nám usnadní vzájemnou domluvu v akutních situacích?

Anamnéza
Při příjmu informujte porodníka o alergiích, trvalých onemocněních (poruchy srážlivosti, vysoký tlak, cukrovka, astma, neurologická onemocnění...) a lécích, které užíváte, o případném užívání návykových látek a komplikacích při předchozích anesteziích (i v rodině)

Lačnění
Během porodu je maminkám dovolen sipping tekutin a příjem přiměřeného množství lehce stravitelné stravy. Toto opatření zvyšuje bezpečnost v případě nutnosti neplánované celkové anestezie, kdy plný žaludek představuje riziko pro případné zatečení žaludečního obsahu do plic s možností komplikací (nedostatečné okysličení, zápal plic). Prosíme maminky, aby i do porodu placenty vyčkaly s příjmem stravy (většinou se jedná o max. 45 minut od porodu miminka). K plánovanému císařskému řezu maminky dodržují příjem stravy do 6 hodin před výkonem a čirých tekutin do 2 hodin před výkonem.

Zajištění žilního vstupu
Nezbytnou součástí bezpečné anesteziologické péče je zavedení kanyly do žíly na ruce. Je nutná nejen k podávání anestezie, ale i jako zajištění v případě poklesu krevního tlaku, alergické reakce či k podání přípravků k léčbě krvácení a léčbě bolesti. Jakmile to váš stav umožní, bude Vám kanyla odstraněna.

Příprava před anestezií
Před samotnou anestezií vám anesteziologická sestřička zavede žilní kanylu a napojí vás na monitor anesteziologického přístroje, který po dobu anestezie sleduje vaše životní funkce (EKG, krevní tlak, saturační čidlo). Anesteziolog se vás vyptá na informace nezbytné k zahájení bezpečné anestezie a pohledem vyšetří podmínky pro zajištění dýchacích cest pro případ celkové anestezie.

Bezpečnost anestezie
Anestezie je v dnešní době velmi bezpečná. Každá z metod má svá specifická rizika, která se zavedenými postupy snažíme minimalizovat. Případná vzácná rizika anestezie jsou uvedena u jednotlivých technik.

Spinální anestezie (subarachnoidální, „lumbálka“)

Jedná se o nejčastěji užívaný druh znecitlivění k císařskému řezu, který umožní provedení operačního porodu a současně bezprostřední kontakt maminky s novorozeným miminkem.

Na porodním operačním sále mamince za sterilních podmínek vleže na levém boku či vsedě s vyhrbenými zády zavádíme tenkou jehličku do oblasti bederní páteře, kam do mozkomíšního moku aplikujeme znecitlivující látku, která do několika minut vyřadí vnímání bolesti a hybnost od horní části břicha po dolní končetiny, a jehlu vytahujeme. Poté probíhá příprava k samotné operaci, maminka je zakryta rouškováním a průběh císařského řezu nevidí. S maminkou po celou dobu komunikujeme, sledujeme nástup znecitlivění a její pocity (hybnost končetin, vnímání tepla/chladu, brnění, pocit tepla v končetinách). 

Poté, co je otestována účinnost znecitlivění (nebolestivost obvykle bolestivého podnětu z oblasti operace), začíná samotná operace.  Po narození je miminko ošetřeno na porodním sále neonatologem a pokud to stav obou dovolí, je ještě na operačním sále umožněn mamince kontakt “skin–to–skin” s miminkem.  Někdy mohou maminky během operace vnímat nepříjemné pocity tahu z oblasti břicha, mít pocit na zvracení či horšího dýchání.  S maminkami se domlouváme a jejich dyskomfort řešíme, případně můžeme přejít k celkové anestézii. Po skončení operace je maminka předána k další péči na JIP, kde sestřičky sledují pozvolné obnovení hybnosti a citlivosti znecitlivěné oblasti (nastává pozvolna cca po 3 hodinách od počátku anestezie) a časně reagují na počínající bolest.

Výjimečně se mohou maminky po císařském řezu ve spinální anestezii setkat s bolestí hlavy (zejména v oblasti šíje) poté, co začnou vstávat z lůžka a starat se o miminko. Jedná se o tzv. postpunkční bolesti hlavy. Ty nastanou zejména v případě, kdy bylo provedení spinální anestezie obtížné a pokusy o ní bylo nutné opakovat. Stav je přechodný, lze ho řešit delším klidem na lůžku, větším příjmem tekutin, podáváním léků na bolest, případně aplikací tzv. krevní záplaty do epidurálního prostoru (podání několika ml vlastní krve skrze jehlu do oblasti, kde byla prováděna spinální anestezie). V tomto případě za vámi denně dochází anesteziolog, který se podílí na řešení těchto obtíží.

Více informací o anestezii naleznete ZDE.

Porodní epidurální analgezie („epidurál“)

Epidurální analgezie je nejúčinnější formu úlevy od porodní bolesti. Na porodnici je maminkám tato péče poskytována v jakoukoliv denní dobu. O jejím možném načasování rozhoduje porodník či porodní asistentka a přání nebo souhlas nastávající maminky.

Nejedná se o výkon bez rizika, budeme potřebovat vaší spolupráci a trpělivost. Pracujeme za sterilních podmínek po místním znecitlivění kůže, především v době mezi kontrakcemi. Na porodním stole v poloze na levém boku či v sedě s vyhrbenými zády zavádíme jehlu do oblasti bederní páteře, srze kterou protáhneme tenký epidurální katetr (hadičku), která zůstává v epidurálním prostoru (úzký prostor nad obalem míchy - tvrdou plenou), a jehlu následně vytahujeme. Katetr slouží k podávání směsi léků, která zmírní porodní bolesti a současně neomezí jeho průběh. Efekt maminky obvykle pociťují do 15 minut od aplikace směsi. Po kontrole krevního tlaku a svalové síly, která nebývá většinou ovlivněna, by katetr neměl maminky omezovat v pohybu a spolupráci a v doprovodu druhé osoby je možný pohyb i mimo lůžko.

V případě potřeby, je možné katetr využít k podání anestezie (šití většího poranění, neplánovaný císařský řez apod.). Katetr je odstraněn po porodu placenty ještě před opuštěním porodnice.

Více informací o anestezii naleznete ZDE.

Epidurální anestezie

Její technické provedení je totožné s epidurální analgezií k porodu. Tento druh anestezie volíme nejčastěji u pacientek, které mají epidurální katetr již zavedený, zejména v případě, kdy není dodržena doba lačnění a výkon není třeba provést urgentně (šití porodních poranění, neakutní císařský řez, manuální vybavení placenty po porodu apod.). Do zavedeného katetru je podávána směs léků, která přibližně do 15 minut způsobí znecitlivění dolní poloviny těla a umožní tak nebolestivé provedení operačního zákroku.  Odeznívání znecitlivění a návrat hybnosti je podobný, jako po subarachnoidální anestezii. V případě selhání této metody přecházíme na celkovou anestezii.

Více informací o anestezii naleznete ZDE.

Celková anestezie (narkóza)

Jedná se o léky navozenou ztrátu vědomí a vyřazení bolesti, které umožní provedení potřebného operačního zákroku (nejčastěji akutní císařský řez, šití větších porodních poranění, vybavení placenty…).

Podáním léků do žíly jste uvedeni do anestezie. Dle potřeby jsou v anestezii zajištěny dýchací cesty pomocí speciální pomůcky a maminky může po probuzení pobolívat v krku. Celková anestezie je udržována pomocí léků podávaných do žíly a/nebo vdechováním anesteziologických plynů. Během výkonu budete spát a na nic si nebudete pamatovat. Po probuzení jsou maminky před propuštěním na standardní oddělení na porodním pokoji ještě dvě hodiny sledovány.  Maminky po císařském řezu jsou v den zákroku hospitalizovány na JIP, kam za nimi v pravidelných intervalech dochází s miminkem sestra novorozeneckého oddělení. Po operaci v celkové anestezii maminky dostávají léky na léčbu bolesti do žíly či svalu, případně je využit již zavedený epidurální katetr. Dále je pečováno o jejich celkový stav a komfort, usilujeme o prevenci nevolnosti a zvracení. Jakmile to stav maminky umožní, je z JIP propuštěna na standardní oddělení.

Více informací o anestezii naleznete ZDE.

Plánovaný císařský řez

Maminky před plánovaným císařským řezem budou porodníkem s předstihem objednány k návštěvě anesteziologické ambulance k běžnému předoperačnímu anesteziologickému vyšetření, případně toto vyšetření proběhne po příjmu k císařskému řezu na Gynekologicko-porodnické klinice (na oddělení nebo na na porodnici) s menším odstupem před operací. Zde se s anesteziologem domluví na preferovaném/možném způsobu znecitlivění (viz. popis jednotlivých anesteziologických technik).

K předoperačnímu anesteziologickému vyšetření/k příjmu k císařskému si maminky donesou: těhotenskou průkazku, předoperační vyšetření (od praktického lékaře nebo internisty), výsledky laboratorních vyšetření (krevní obraz, INR, APTT, moč + sediment), EKG, případně zprávu od gynekologa – důvod plánovaného císařského řezu.

Tatínek u císařského řezu a zavádění porodní epidurální analgezie

Víme, že narození vašeho děťátka je neopakovatelný moment. V případě císařského řezu tento zážitek nechceme odepřít ani tatínkům. Po přípravě maminky a po provedení plánovaného místního znecitlivění je umožněn vstup tatínkům na porodní sál k hlavě maminky. Po vybavení miminka je tatínek u ošetření miminka s novorozeneckým týmem. Daří-li se miminku a mamince dobře, umožníme mamince přiložení k prsu již v průběhu císařského řezu. V případě výkonu v celkové anestézii je tatínek na předsálí a po porodu miminka odchází k ošetření miminka s novorozeneckým týmem. Maminka přikládá miminko k prsu po zotavení z celkové anestezie na JIP.

Anesteziolog si nicméně vyhrazuje právo na nepřítomnost tatínka / doprovodu na operačním sále / porodním pokoji v případě řešení akutních situací. Při provádění porodní epidurální analgezie na porodním pokoji rovněž prosíme tatínky, aby vyčkali v ústraní.

Informované souhlasy

Před poskytnutím anesteziologické péče vás o ní budeme informovat v rozsahu přizpůsobeném vašemu stavu a akutnosti dané situace. Pokud nejste v daný moment v ohrožení života, je nutné poskytnout s daným výkonem i informovaný souhlas.

Informované souhlasy s anestezií a porodní epidurální analgezií ke stažení zde: