Rehabilitační centrum Toušeň

Rehabilitační centrum Toušeň, stejně jako celý komplex Slatinných lázní Toušeň, je nedílnou součástí Fakultní nemocnice Bulovka. Lůžková i ambulantní rehabilitační péče v Toušeni tak velmi vhodně doplňuje široké spektrum péče pro ortopedické pacienty, poskytované Ortopedickou klinikou FNB, 1. LF UK a IPVZ, a také Oddělením fyziatrie a léčebné rehabilitace ve FNB, které s RCT těsně spolupracuje především po odborné stránce. Právě díky propojení Fakultní nemocnice Bulovka, Rehabilitačního centra Toušeň a lázeňského provozu vzniká silný synergický efekt, ze kterého profitují především pacienti.

Rehabilitační centrum Toušeň je komplexní zařízení, které spojuje veškerou péči týkající se rehabilitace pacienta. Zastřešuje lůžkovou rehabilitační péči, nově vzniklou akutní ambulantní rehabilitační péči a také lázeňské služby. Pacientům s nemocemi pohybového aparátu, po úrazech a operacích s použitím umělých kloubních náhrad je k dispozici kvalitní lékařský tým, včetně pomocného personálu, masérů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů.

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ poskytuje péči pacientům jak v rámci akutní, tak elektivní péče. Mezi časté klienty Ortopedické kliniky patří pacienti indikovaní k totální endoprotéze kolene nebo kyčle. Pacienti trpící bolestí, která jim znepříjemňuje pohyb, po operaci většinou pociťují výraznou úlevu a díky včasné rehabilitaci (následné i lázeňské) se navrací zpět do aktivního života.